Brexit

Maak een afspraak

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 (middernacht) besloten de Europese Unie te verlaten. Hierbij is er een terugtrekkingsakkoord afgesloten. Het terugtrekkingsakkoord voorziet een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 .
In deze periode blijven dezelfde rechten op vrij verkeer en verblijf van toepassing op Britse onderdanen en hun familieleden. In deze periode verandert er niets.

Het doel van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden te behouden. De enige uitzondering is dat er een aanvraag ingediend moet worden, vanaf 01 januari 2021, om als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aanzien te worden.

Voorwaarden

BEGUNSTIGDEN: Britten en hun familieleden die voor 01 januari 2021 al in België verblijven

 • Je bent een Britse onderdaan die vóór het einde van de overgangsperiode in België verblijft.
 • Je bent een Britse onderdaan die vóór het einde van de overgangsperiode in België actief is als grensarbeider.
 • Je bent een familielid van een Britse onderdaan die vóór het einde van de overgangsperiode in België verblijft.

NIET- BEGUNSTIGDEN: Britten en hun familieleden die vanaf 01 januari 2021 in België verblijven of actief zijn als Britse grensarbeiders.
Deze burgers dienen de verblijfsregelgeving te volgen voor derdelanders (niet-EU/EER-onderdanen).

 • Uitzondering, wél begunstigde:  Je bent een familielid van een Britse begunstigde in België die hem na de overgangsperiode mag vervoegen:
  • Rechtstreekse verwanten van Britse begunstigden die voor het einde van de overgangsperiode buiten België verbleven.
  • Toekomstige kinderen.
  • De partner met wie de Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft voor zover die relatie al voor het eind van de overgangsperiode duurzaam was en nog steeds is op het tijdstip waarop de partner vraagt de begunstigde te vervoegen.

Procedure

De aanvraagperiode is vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.
Alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden dienen een aanvraag te doen in de aanvraagperiode.

 • Indien uw huidige verblijfskaart/document (E,E+, F, F+, bijlage 15) gaat vervallen in 2021, in uw belang is het aangewezen om de aanvraag voor het verval van uw verblijfskaart/document te doen.
 •  Indien u een verblijfsprocedure heeft opgestart vóór 1 januari 2021, dient u zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen.

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar je verblijft of waar je als grensarbeider werkt.

Bij het indienen van de aanvraag, krijgt u een attest (bijlage 56/57) van de gemeente.
Dit attest dekt uw verblijfsrechten tijdens de behandeling van uw aanvraag.
Ook kan u tijdens de aanvraagperiode verder gebruik maken van uw huidige verblijfskaart/document.

Als de aanvraag positief is, wordt een M-kaart of een N-kaart (grensarbeider) afgeleverd.

Om een aanvraag in te dienen dien je een afspraak te bekomen bij dienst Vreemdelingen.