Burenbemiddeling

In de knoop met je buur?

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de kinderen of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je tuin? Of verstoren de overhangende takken van je buurman je zicht op de straat? Is er sprake van pestgedrag, roddels of scheldpartijen?

Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar het lukt niet? Dan kan burenbemiddeling je helpen!

Burenbemiddeling in 4 stappen

Stap 1: contacteer burenbemiddeling

  • Dat kan online via onderstaand webformulier,
  • telefonisch via de coƶrdinator burenbemiddeling op het nummer 02 719 10 10
  • of via e-mail: burenbemiddeling@zaventem.be. Hier vermeld je best al je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer...).

Stap 2: vertel jouw verhaal

Twee bemiddelaars komen bij je thuis. Ze luisteren uitgebreid naar je verhaal en je verzuchtingen.

Stap 3: je buur vertelt zijn verhaal

Als je buur akkoord is, gaan de bemiddelaars ook bij hem of haar langs. Net zoals bij jou, luistert de bemiddelaar naar zijn/haar verhaal en verzuchtingen.

Stap 4: samen rond de tafel op neutraal terrein

De bemiddelaars leiden een gesprek tussen jou en je buur. Jullie praten met elkaar en luisteren naar elkaars verhaal en verzuchtingen. Samen zoeken jullie een mogelijke oplossing en stellen afspraken op. 

Goed om weten!

Burenbemiddeling is gratis. Maar een essentiƫle voorwaarde is dat zowel jij als je buur bereid zijn om met elkaar te willen praten. Met andere woorden, deelname is altijd gebaseerd op ieders vrijwillige medewerking.

De bemiddelaars zijn altijd onpartijdig. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Bemiddelingsgesprekken vinden altijd op een neutrale plek plaats.

Wanneer is burenbemiddeling niet mogelijk?

Burenbemiddeling treedt NIET op in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door de rechtbank. Burenbemiddeling wil juist voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij de politie of het gerecht terechtkomen.