Charter gezonde gemeente

Zaventem voert een actief gezondheidsbeleid

De gemeente Zaventem heeft al jaren een samenwerkingsovereenkomst met Logo Zenneland. Logo staat voor 'lokaal gezondheidsoverleg'. Zij helpen de maatregelen en acties uit te voeren die de Vlaamse overheid neemt om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, te beschermen of te behouden.

Een overzicht van de acties vind je op de website van Logo Zenneland

Zaventem werkt concrete acties uit rond borstkankerscreening, preventie van drugs en alcoholmisbruik, gezond eten, griepvaccinatie en valpreventie voor senioren.

Charter

Het charter is een document waarin Zaventem de intentie toont om werk te maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid. Het vormt de start van een actieplan rond gezondheid in de gemeente. Logo Zenneland ondersteunt dit plan om sensibiliserend te werken rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Op de website van Instituut Gezond Leven vind je meer informatie over het project Gezonde Gemeente.