Charter Werftransport

De gemeente Zaventem ondertekende het Charter Werftransport, een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

We doen dit in de eerste plaats om de veiligheid voor kinderen in de schoolomgevingen te verbeteren. Door dit charter te ondertekenen, engageren wij ons om:

  • geen werftransport in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school toe te laten;
  • geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom toe te laten;
  • proactief te communiceren over alternatieve routes en aandachtspunten in de buurt van werven.

Dit charter is van toepassing op alle werven met bouwvergunning en elke hinderlijke inname van openbaar domein in de buurt van scholen.