Code oranje brandgevaar natuurgebieden: rook- en vuurverbod

Naar aanleiding van de aanhoudende en uitzonderlijke droogteperiode en het verhoogde risico op brandgevaar geldt een rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden in onze provincie.

Roken, het maken van kampvuren en van vuur in open lucht is verboden in of grenzend aan bossen, natuur- en heidegebied in Vlaams-Brabant. 'Grenzend aan' wil zeggen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van de rand van het bos, het natuur-of heidegebied. 

Het verbod werd afgekondigd in een besluit van de provinciegouverneur en geldt tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant.

Gepubliceerd op maandag 16 mei 2022 13.48 u.