Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (aanpassing)

Datum bekendmaking vrijdag 05 maart 2021
Datum besluit maandag 01 maart 2021
Einddatum woensdag 31 mei 2023

Treedt in werking op 10/3/2021. Het vorig belastingreglement (gestemd in de gemeenteraad van 23/11/2020 voor de periode 2021-2025) wordt dan opgeheven.

Contante belasting op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:

  • huis-aan-huisinzameling van restafval en groot restafval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD), GFT-afval, gebonden asbesthoudend bouwmateriaal, papier, glas.
  • brengmethode (recyclagepark) : inzameling en verwijdering van niet-recycleerbaar groot restafval (brandbaar en niet brandbaar), bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval,kunststofafval,gebonden asbesthoudend afval.
  • ondergrondse inzameling (enkel voor bewoners met een geldige toegangspas tot de sorteerstraten) : restafval, GFT

Art. 2 gaat over de tarieven van afvalzakken (restafval, P+MD), GFT-stickers, compostbak, compostvat, composteerbare zakjes, container voor papierafval, container voor glasafval, bakje voor glasafval,...

Art. 3 gaat over tarieven m.b.t. recyclagepark.

Dit belastingreglement wordt opgeheven met ingang van 1 juni 2023.

Vanaf 1 juni 2023 is het retributiereglement met betrekking tot de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van kracht.