Contantbelasting afvalstoffen

Datum bekendmaking donderdag 26 november 2020
Datum besluit maandag 23 november 2020
Einddatum woensdag 10 maart 2021

Treedt in werking op 1/1/2021. Het vorig belastingreglement (gestemd in de gemeenteraad van 16/12/2019 voor de periode 2020-2025) wordt dan opgeheven.  Het belastingreglement diende op 1/3/2021 aangepast te worden. Dit reglement wordt opgeheven 5 dagen na bekendmaking van gemeenteraadsbesluit van 1/3/2021.

Contante belasting op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:

  • huis-aan-huisinzameling van restafval en groot restafval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD), GFT-afval, gebonden asbesthoudend bouwmateriaal, papier, glas.
  • brengmethode (recyclagepark) : inzameling en verwijdering van niet-recycleerbaar groot restafval (brandbaar en niet brandbaar), bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval, kunststofafval, gebonden asbesthoudend afval
  • ondergrondse inzameling (enkel voor bewoners met een geldige toegangspas tot de sorteerstraten) : restafval, GFT

Art. 2 gaat over de tarieven van afvalzakken (restafval, P+MD), GFT-stickers, compostbak, compostvat, composteerbare zakjes, container voor papierafval, container voor glasafval, bakje voor glasafval,...

Art. 3 gaat over de tarieven m.b.t. het recyclagepark.