Contante belasting op aanplakkingen door de gemeente op openbare aanplakplaatsen

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Contante belasting op het aanbrengen door de gemeente, van om het even welke aanplakbrieven zichtbaar vanaf de openbare weg.

Aanplakking gebeurt op de officiële aanplakborden van de gemeente (normalerwijze op vrijdag).

Aanplakbrieven moeten op de dienst financiën afgegeven worden tenminste 2 werkdagen vóór de dag van aanplakking.

 

Vrijstelling van belasting voor:

* aanplakbrieven afkomstig van de openbare overheid

* aanplakbrieven afkomstig van opvoedende, culturele, sportieve, sociale, vaderlandslievende, filosofische of humanitaire organisaties, om aan te kondigen dat er op grondgebied van de gemeente ontspanning, voordrachten en andere activiteiten georganiseerd worden

* de verkiezingsaffiches op de daartoe voorziene borden