Corona

20-05-2022

Deactivering van de coronabarometer vanaf maandag 23 mei..

Zo verdwijnt onder meer de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen.

Mondmasker enkel nog verplicht in ziekenhuizen, bij de dokter en bij de apotheek

Het is dus niet langer verplicht een mondmasker te dragen in het openbaar vervoer.

Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Ook het goed ventileren van binnenruimtes blijft sterk aangeraden omdat het een sterk wapen is tegen virusoverdracht en in het algemeen goed is voor ons welzijn, onze gezondheid en productiviteit.

Reizen bijna helemaal als voorheen

Het verbod op niet-essentiële reizen naar de Europese Unie wordt opgeheven. Ook vervalt de verplichting tot het testen op dag 1 en 7.  Er is geen quarantaine van tien dagen meer en men moet ook geen Passenger Locator Form of geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat voorleggen.  Voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant ("Variant of Concern") blijven de strengere regels van toepassing.

07-03-2022

Overschakeling (versoepeling) naar code geel van de coronabarometer vanaf maandag 7 maart..

Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca én vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingen en het aantal nieuwe hospitalisaties (en aantal mensen op intensieve zorgen) een constante dalende trend volgen. Er is een duidelijk zwakkere viruscirculatie. Ruim 9 miljoen Belgen hebben een basisvaccinatie en meer dan 7 miljoen werd ook 'geboosterd'.

Concreet betekent dit dat vrijwel alle beperkingen vervallen, onder meer in de horeca, winkels en evenementensector.

Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.
 • Het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.
 • In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.

Reisregels vanaf 11 maart

 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog nodig voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (3G gevaccineerd, getest of genezen) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) én reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, belhalve wanneer  men over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikt.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).

Thuiswerk

Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Opvolging epidemiologische situatie

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie opvolgen. Het verwijst daar naar vijf hefbomen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanreikt om een eventuele heropflakkering van het coronavirus te temperen:

 1. Behoud van ‘genome sequencing’ capaciteit om nieuwe varianten snel te detecteren
 2. Blijvende inzet op primo-vaccinatie van onbereikte en kwetsbare groepen, aangezien een hoge vaccinatiegraad de belangrijkste bescherming blijft tegen nieuwe varianten
 3. Het beschikbaar en betaalbaar maken van therapie met antivirale geneesmiddelen, complementair aan vaccinatie
 4. Het bevorderen van luchtkwaliteit door ventilatie en filtratie.
 5. Internationale solidariteit op het vlak van doneren en produceren van vaccins om het risico op het ontstaan van nieuwe virusvarianten te beperken.

18-02-2022

Coronamaatregelen code oranje

Telethuiswerk

De verplichting tot telethuiswerk wordt opgeheven. Telethuiswerk is voortaan aanbevolen, bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Teambuildings met fysieke aanwezigheid en niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats zijn niet langer verboden.

Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op het maximaal aantal klanten dat mag worden ontvangen in winkels, handelszaken en winkelcentra, noch op het aantal personen met wie samen mag worden gewinkeld. Voor wat betreft de grote winkels en de winkelcentra dient bovendien niet langer in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien.

Ook markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, mogen voortaan met gezelschappen van meer dan twee personen worden bezocht.

Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt opgeheven.

Luchtkwaliteit

De limietwaarde voor de binnenluchtkwaliteit is voortaan een debiet van 18 m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of een CO2-concentratie van 1500 ppm.

De streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit blijft een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of maximaal een CO2-concentratie van 900 ppm.

Horeca

Het sluitingsuur vervalt, net als het maximum aantal personen per tafel in de binnenruimten (zoals het ook al buiten het geval was). Rechtstaand consumeren kan opnieuw. Enkel het personeel moet nog een mondmasker dragen.

In de binnenruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector dient, indien de limietwaarde van 1500 ppm voor de binnenluchtkwaliteit niet kan worden nageleefd, een afstand van 1,5 meter tussen de tafels te worden voorzien of dienen andere maatregelen te worden genomen zodat de limietwaarde vanaf de volgende dienstverlening kan worden nageleefd.

Wanneer er veel wordt bewogen (bijvoorbeeld als er wordt gedanst), en de streefwaarde van 900 ppm CO2 voor de binnenluchtkwaliteit gemiddeld niet kan worden nageleefd, dient het aantal klanten dat binnen wordt ontvangen, te worden beperkt tot 70%. Deze beperking geldt niet voor horeca-activiteiten in het kader van huwelijken en uitvaarten.

De horecaregels gelden niet in geval van dienstverlening aan huis.

Discotheken en dancings

De  discotheken  en  dancings  kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket en met naleving van de horecaregels.

In de voor het publiek toegankelijke binnenruimten is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht.

Georganiseerde activiteiten

Bij georganiseerde activiteiten – vrijetijdsactiviteiten in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet worden uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving – buiten geldt niet langer een beperking op het maximum aantal deelnemers.

Georganiseerde activiteiten binnen zijn toegelaten voor één of meerdere groepen van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet inbegrepen. De personen die samenkomen in een groep moeten in dezelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. Deze regels gelden niet voor sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Private evenementen

Dynamische private evenementen – evenementen waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek – die binnen plaatsvinden, zijn opnieuw toegelaten.

Wanneer een privaat evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In geval van dynamische private evenementen binnen geldt een beperking tot 70%. Het koninklijk besluit (artikel 12) voorziet dat deze beperkingen kunnen vervallen, zoals bijvoorbeeld in geval van een goede binnenluchtkwaliteit, of wat private evenementen buiten betreft, bij een voldoende compartimentering of anti-crowdingmaatregelen.

Het mondmasker moet enkel nog worden gedragen bij niet-dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden, behalve thuis of in een toeristisch logies.

Publiek toegankelijke evenementen

Dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn opnieuw toegelaten.

Publiek toegankelijke evenementen die plaatsvinden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket, zijn binnen toegelaten voor een maximum van 50 personen en buiten voor een maximum van 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld.

Massa-evenementen – publiek toegankelijke evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket – zijn toegelaten voor een minimum van 50 personen binnen en van 100 personen buiten, medewerkers en organisatoren niet meegeteld.

Organisatoren van publieke evenementen kunnen nog steeds beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd.

Wanneer een publiek toegankelijk evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In geval van dynamische publiek toegankelijke evenementen binnen geldt een beperking tot 70%. Het koninklijk besluit (artikel 12) voorziet dat deze beperkingen kunnen vervallen, zoals bijvoorbeeld in geval van een goede binnenluchtkwaliteit, of wat publiek toegankelijk evenementen buiten betreft, bij een voldoende compartimentering of anti-crowdingmaatregelen.

Het mondmasker moet gedragen worden tijdens niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen. Bij dynamische publiek toegankelijke evenementen binnen en bij alle publiek toegankelijke evenementen buiten dient enkel het personeel een mondmasker te dragen.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van twaalf jaar en op de plaatsen die worden opgesomd in het koninklijk besluit. De leeftijdsversoepeling start op 19/02/2022.

Reizen

Personen vanaf twaalf jaar die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben moeten voortaan steeds beschikken over een geldig en erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat om naar België te komen, ongeacht de kleurcode van het land waar ze vandaan komen.

Reizigers vanuit derde landen (dus buiten de EU / Schengen) die niet op de witte lijst staan, moeten nog steeds ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel om essentiële redenen reizen. Dat verandert niet, maar ze hoeven geen bijkomend testcertificaat meer voor te leggen indien ze over een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.

De uitzonderingen voor reizen van minder dan 48 uur zonder vervoerder en voor specifieke categorieën van reizigers zoals grensarbeiders blijven van toepassing.

Voor het reizen worden de standaard geldigheidstermijnen gehandhaafd die op het niveau van de EU worden bepaald. Het vaccinatiecertificaat is dus 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie, en het herstelcertificaat is 180 dagen geldig na een positieve PCR-test. Een testcertificaat met een PCR-test wordt nog steeds 72 uur aanvaard, maar met een Rapid Antigen Test (RAT) slechts 24 uur.

 

11-02-2022

Een overzicht van online tools die gebruikt kunnen worden bij symptomen om een testcode te verkrijgen, om hoogrisicocontacten door te geven, bij een positieve zelftest… 

Handige tools voor testing en contactonderzoek

10-01-2022

Overzichtelijke weergave van hoe en wanneer juist te testen vind je hier:

Testen - Hoogrisicocontact zonder symptomen

Testen - Klachten

Testen - Op reis