Corona-update

Update 22/01/2021

Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 22/01/2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

1. Beperking van het internationale reisverkeer

 • Beperking niet-essentiële reizen
  Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

  Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

  Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie

 • Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
  Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 • Dubbele test bij binnenkomst
  Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

2. Verlengde isolatie
Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3. Perspectief voor niet-medische contactberoepen
In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

Lees meer op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/ 

Update 08/01/2021

Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Lees meer op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-overlegcomite-doet-tussentijdse-evaluatie-en-bevestigt-bestaande-regels

Update 07/01/2021

Jeugdactiviteiten en buiten sporten opnieuw mogelijk in Zaventem

Sinds 4 januari 2021 kunnen jeugdactiviteiten, zoals Chiro en Scouts, terug opstarten voor leden tot 13 jaar. Kinderen onder 13 jaar mogen ook terug gaan sporten in clubverband, zowel buiten als indoor.

Voor sport legt de gemeente nog wel enkele bijkomende regels op. Zo wordt de sportgroep beperkt tot 30 personen; toeschouwers zijn niet toegelaten; kinderen moeten buiten afgezet worden en er geldt mondmaskerplicht bij het brengen en afhalen. Clubs die terug willen opstarten, moeten hiervoor toelating vragen bij de gemeente.
Ook voor jeugdbewegingen geldt de beperking tot 30 personen per groep. 

Daarnaast is voor +13-jarigen buiten sporten in beperkte kring (max. 4 personen) terug mogelijk, bijvoorbeeld tennis. Hou wel nog rekening met de afstands- en hygiënemaatregelen. 

 

Update 05/01/2021

Business Travel Abroadformulier

Vanaf nu kun je voor zakenreizen een code ingeven op de Passenger Locator Form. Jouw werkgever moet eerst een Business Travel Abroadformulier invullen op de website van de FOD Economie om een professionele en buitenlandse reis van een werknemer te verklaren.
Bij zijn terugkeer moet de werknemer het nummer van deze verklaring in zijn PLF ingeven.

Update 31/12/2020

Overlegcomité beslist: verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

Om te voorkomen dat door het internationaal reisverkeer de verspreiding van COVID-19 opnieuw wordt versneld, heeft het Overlegcomité beslist de reisregels als volgt te verscherpen:

1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
Deze maatregel geldt voorlopig al tot 15 januari. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

 • Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
 • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);
 • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

2. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

3. Extra controles bij terugkeer uit het buitenland. Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

Deze verscherpte maatregelen komen bovenop de beslissingen van het Overlegcomité die onder meer voorzagen in een striktere controle van het Passenger Locator Form en sinds 25 december 2020 een negatieve test vereisen van niet-inwoners die ons ons land inreizen.

Voor meer info raadpleeg www.info-coronavirus.be 

Update 19/12/2020

Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk

Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

1.Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 • Maximum één knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

2. Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

3. Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

4. Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

Voor meer info raadpleeg www.info-coronavirus.be

Update 15/12/2020

Vanaf 4 januari jeugdsport en jeugdbeweging terug mogelijk in Zaventem

Persbericht

In Zaventem gelden momenteel enkele strengere coronamaatregelen. Zo is sinds 28 oktober alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur gesloten. Alle georganiseerde groepsactiviteiten, zoals sport en jeugdbeweging, zijn verboden voor alle leeftijden.

Na het afgelopen overleg van de lokale veiligheidscel, laat het gemeentebestuur weten dat vanaf begin januari deze strengere maatregelen versoepeld kunnen worden, op voorwaarde dat de lokale coronasituatie verder positief evolueert. Over evenementen werd nog geen beslissing genomen.

“De coronacijfers in onze gemeente zitten in een dalende trend. Daar zijn we allen heel blij om”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Als de cijfers gunstig blijven, dan kunnen er vanaf 4 januari versoepelingen komen voor jeugd en sport. Die versoepelingen komen er dus niet automatisch. De cijfers moeten het toelaten. Iedereen moet dus zijn best blijven doen om de maatregelen te volgen, ook in de kerstvakantie. Maar zoals het er momenteel uitziet, gaat het goed.”

De aangekondigde versoepelingen betekenen dat Zaventem vanaf 4 januari grotendeels op het niveau van de Vlaamse richtlijnen zou komen. Jeugdactiviteiten, zoals Chiro en Scouts, kunnen dus terug opstarten voor leden tot 13 jaar. Kinderen onder 13 jaar mogen dan ook terug gaan sporten in clubverband, zowel buiten als indoor.

Voor sport legt de gemeente nog wel enkele bijkomende regels op. Zo wordt de sportgroep beperkt tot 30 personen; toeschouwers zijn niet toegelaten; kinderen moeten buiten afgezet worden en er geldt mondmaskerplicht bij het brengen en afhalen. Clubs die terug willen opstarten, moeten hiervoor toelating vragen bij de gemeente. Ook voor jeugdbewegingen geldt de beperking tot 30 personen per groep. 

“We kijken er erg naar uit om onze Zaventemse jeugd opnieuw te laten sporten en spelen in hun vertrouwde groepen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Maar we moeten benadrukken dat deze versoepelingen er enkel komen indien de coronasituatie verder gunstig blijft evolueren. Want hoewel lokaal de situatie verbetert, zien we helaas dat de cijfers in Vlaanderen niet voldoende de goede richting uitgaan en wordt er gevreesd voor een 3de golf na de feestdagen. Ik doe dus graag een oproep aan alle inwoners van Zaventem: Beperk je nauwe contacten. Maak er een warm, maar veilig eindejaar van!”

 

Update 27/11/2020

Opening niet-essentiële winkels en coronaregels in de kerstperiode 

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:
Heropening van winkels onder strikte voorwaarden
Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden alsook zijn er voorwaarden hebben inzake het maximaal aantal toegelaten klanten in de winkel.
Op de markten worden opnieuw kramen met niet-essentiële producten toegelaten.
Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.
Kerstperiode
Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.
Scherpere controle op reizen
Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op het invullen van het Passenger Locator Form en het naleven van de verplichte quarantaine

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021.
Voor meer info raadpleeg www.info-coronavirus.be

Wat deze maatregelen voor Zaventem betekenen wordt binnenkort gecommuniceerd.

Update 24/11/2020

Strenge coronamaatregelen in Zaventem worden verlengd tot eind 2020

De gemeente Zaventem besliste in samenspraak met de liasonarts om de coronamaatregelen die vandaag gelden in de gemeente te verlengen tot eind december 2020. Dit betekent dat alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur gesloten blijft. Alle georganiseerde groepsactiviteiten zijn verboden, voor alle leeftijden; met uitzondering van de georganiseerde kinderopvang tijdens de schoolvakantie. Evenementen kunnen niet plaatsvinden.

Update 12/11/2020 

Mondmaskerplicht in de schoolomgeving 

In Zaventem geldt er vanaf 16 november (na de herfstvakantie) een extra mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen. De gemeente heeft hiervoor een tijdelijke politieverordening opgesteld. Het dragen van een mondmaker is verplicht tussen 7 en 18 uur binnen de afgebakende zones en worden aangeduid met een bord 'mondmasker verplicht'.
Binnen de afgebakende zones is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar zodra je van je fiets stapt, de auto verlaat, …
Bij het beoefenen van een sportactiviteit en tijdens de schoolvakanties geldt de mondmaskerverplichting niet.
Raadpleeg hier de zones.

Herinnering: in de hele provincie Vlaams-Brabant is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om steeds een mondmasker bij zich te hebben, zodat dit kan worden gedragen als de afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.
Volgens het politiebesluit van de gouverneur is het op volgende plaatsen of gelegenheden in de hele provincie verplicht om een mondmasker te dragen:
- in alle publiek toegankelijke gebouwen
- op markten
- op alle alle kermissen en evenementen
- in de recyclageparken
- als toeschouwer op sportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, oefenmatchten en tornooien inbegrepen)
- op alle begraafplaatsen van 24 oktober tot en met 8 november 2020