Vaccinatie

Dag op dag 22 maanden na de eerste vaccinatie en enkele honderdduizenden vaccinaties later, sloot het Vaccinatiecentrum Zaventem eind december definitief de deuren.

Alle opgelegde doelstellingen door de hogere overheid en door het Agentschap Zorg & Gezondheid werden met stip behaald, dit onder andere dankzij de vele medewerkers en de vrijwilligers werkzaam in het vaccinatiecentrum.

Wij wensen hen van harte te bedanken voor het fantastische geleverde werk!

Covid-vaccinatie vanaf 1/01/2023?

De vaccinatoren in de eerste lijn (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen) nemen de COVID-19-vaccinaties volledig over.

Wil je je nog laten vaccineren? Neem dan rechtstreeks contact op met je huisarts, thuisverpleegkundige of een apotheek in de buurt die vaccinatie aanbiedt (lijst via apotheek.be).

Voor al je vragen kan je terecht bij de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50.

Algemene informatie over vaccinatie:

https://www.laatjevaccineren.be
https://www.info-coronavirus.be