COVID-19-herfstbooster

Het vaccinatiecentrum in onze gemeente is gestart met mensen uit te nodigen voor de herfstvaccinatie. De eerste afspraken voor vaccinatie worden gepland vanaf 12 september. De cijfers tonen dat de pandemie nog niet voorbij is.

Er worden nog steeds mensen opgenomen in het ziekenhuis en op intensieve zorgen.

In Vlaanderen krijgen alle volwassenen (18+) met een basisvaccinatie (laatste vaccin minstens 3 maanden geleden) dit najaar een nieuwe vaccinatie-uitnodiging in de bus.

Vaccinatie is – naast mondmaskers, afstand houden en testen – een belangrijke verdediging tegen COVID-19.

Het is sterk aangeraden om de herfstbooster niet uit te stellen. De huidige vaccins beschermen goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie van 80 tot 90%. Het opkrikken van de bescherming met een nieuwe vaccinatie is nodig, omdat de werking van vaccins na verloop van tijd afzwakt.

De herfstvaccinatie in het vaccinatiecentrum in Zaventem (Groenstraat 21 a/b) start vanaf 12 september. De eerste uitnodigingen zullen naar de kwetsbare groepen en de zorgverleners gaan. 

Volgorde van vaccineren

 1. Hoogrisicogroep: 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem (vanaf 12 jaar)
  Een deel van deze groep kreeg in het voorjaar al een booster aangeboden. Diegenen die deze boosterprik minder dan drie maanden geleden kregen, ontvangen pas later een uitnodiging.
 2. Zorgpersoneel
  Zowel zorgpersoneel in de ziekenhuizen, in zorginstellingen, in de eerste lijn als hun niet-verzorgend personeel komen aan bod.
 3. De groep van 50-64 jaar
  Er wordt in deze groep geen onderscheid gemaakt tussen personen zonder en personen met een onderliggende aandoening. Iedereen van deze categorie wordt aanbevolen om een herfstbooster te komen halen.
 4. De groep van 18-50 jaar
  Ook voor deze groep is een herfstbooster mogelijk. Alle mensen van deze groep ontvangen ook een vaccinatiebrief om zich opnieuw te vaccineren.
 5. De groep van 6-17 jaar
  Op dit ogenblik wordt er geen extra booster voorzien voor deze groep, met uitzondering van jongeren die een stage doen in de zorg.

Basisvaccinatie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Kinderen, jongeren en volwassenen die nog geen basisvaccinatie tegen COVID kregen en dit alsnog wensen, kunnen terecht in het vaccinatiecentrum op 30 september en 28 oktober voor een aangepast vaccin. Let wel, deze prikmomenten zijn enkel toegankelijk op afspraak voor inwoners van onze gemeente. Meer info via de infolijn 02 713 87 15.

Hoe word je uitgenodigd?

Net als bij vorige campagnes ontvangt iedereen met officieel adres in Vlaanderen zijn uitnodiging per post op het thuisadres, in zijn e-box of burgerprofiel en/of via e-mail. Om uitgenodigd te worden voor de herfstcampagne, moet je over een volledige basisvaccinatie tegen COVID-19 beschikken.

Met deze uitnodiging kan je een afspraak voor vaccinatie maken vanaf 12 september. In de uitnodiging staat een code waarmee je zelf online een afspraak kan maken. Lukt dat niet? Contacteer dan de infolijn van het vaccinatiecentrum via het nummer 02 713 87 15.

Maak geen afspraak wanneer je elders gevaccineerd wordt (bv. via je werkgever, ziekenhuis, woonzorgcentrum,…). Op die manier kan het vaccinatiecentrum de beschikbare vaccins optimaal inzetten.

Meer info

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022 14.58 u.