Cultuurraad

  • De cultuurraad verstrekt adviezen aan de gemeente over culturele aangelegenheden en over de planning en bouw van culturele infrastructuur.
  • Bevordert het contact, overleg en de samenwerking tussen de plaatselijke, uitsluitend Nederlandstalige verenigingen, instellingen en diensten met culturele inslag, met inbegrip van de culturele vrijetijdsbesteding.
  • Bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van voortdurende vorming en culturele vrijetijdsbegeleiding.
  • Waar nodig zal het alle initiatieven op cultureel gebied stimuleren, co√∂rdineren en/of begeleiden.
  • Is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.

Activiteiten

Meer info

De voorzitter van de Cultuurraad kan je contacteren via filiep.christiaens@gmail.com.