Dag van de mantelzorgers

Ieder jaar op 23 juni vindt de dag van de mantelzorgers plaats. Om het belangrijke werk van de vele mantelzorgers in de kijker te zetten, organiseert het Sociaal Huis een leuke activiteit.

Vaak onopgemerkt zorgen naar schatting zo’n 600.000 mensen voor een zorgbehoevende uit hun familie of hun omgeving. De jaarlijkse ‘Dag van de mantelzorg’ is voor het gemeentebestuur Zaventem het ideale moment om de mantelzorgers te bedanken voor de inspanningen die zij dagelijks leveren. Dankzij hen wordt aan de zorgbehoevende de mogelijkheid geboden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Mantelzorgers die de gemeentelijke mantelzorgtoelage ontvangen worden jaarlijks persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteit. In het verleden werden o.a. een theatervoorstelling, een voordracht, een shownamiddag en een infosessie georganiseerd of werden de mantelzorgers verrast met bloemen, pralines, kaarsen,..