De Beusscherplein en Nieuwstraat

Het De Beusscherplein en de Nieuwstraat in Sterrebeek worden vernieuwd. Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Colas in opdracht van nutsmaatschappij Farys en lokaal bestuur Zaventem. De werken starten in de Zavelstraat. Nadien volgen de Nieuwstraat en het De Beusscherplein. De uitvoeringstermijn bedraagt 75 werkdagen.

Waarom?

Met deze werken zorgen we ervoor dat het De Beusscherplein en de Nieuwstraat voldoen aan de huidige normen van een hedendaags centrum. Bredere voetpaden zorgen voor meer veiligheid en een betere toegankelijkheid voor schoolgaande kinderen, busreizigers en ouderen. Duurzame materialen en meer groen maken het plein en de omgeving klimaatbestendig. Er blijft ook voldoende parkeergelegenheid.

De aannemer houdt de bewoners via bewonersbrieven op de hoogte van de verschillende fases van de werken. Zodra we verdere informatie ontvangen, updaten we deze pagina.

Welke werken?

 • Fase 1: in de Zavelstraat worden voorbereidende werken uitgevoerd:
  • sonderingswerken
  • koppeling met het bestaande rioleringsnetwerk
  • herstelling van het wegdek
 • Fase 2: het De Beusscherplein en de Nieuwstraat worden volledig heraangelegd. Het plein wordt meer dan louter een parking:
  • De riolering wordt vernieuwd.
  • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan groen en waterinfiltratie. We leggen een ondergronds bufferbekken aan, we gebruiken waterdoorlatende materialen bij de heraanleg en we voorzien plant- en boomvakken.
  • Het wegdek wordt volledig vernieuwd.
  • De huidige parking wordt omgevormd tot een zone kort parkeren, met inrit en uitrit op de Mechelsesteenweg.
  • De Nieuwstraat wordt een rustige en veilige verbinding voor schoolgaande kinderen, ouderen, mensen met kinderwagens...:
   • bredere voetpaden 
   • schoolstraat tijdens de schooluren 
   • toegang tot de parking niet langer via de Nieuwstraat, maar via de Mechelsesteenweg

Welke hinder?

 • Fase 1:
  • van maandag 8 januari tot eind februari 2024: geen hinder voor het verkeer.
  • van 4 maart tot 30 maart 2024: de Zavelstraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer tussen de ingang van het kasteel en de Nieuwstraat.
 • Fase 2:
  • van 30 maart tot begin mei 2024:
   • De Nieuwstraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is ook sterke hinder voor voetgangers.
   • Parkeren op het De Beusscherplein is beperkt mogelijk. Er blijven een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
  • van begin mei tot het einde van de werken (eind juni 2024):
   • De Nieuwstraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is ook sterke hinder voor voetgangers.
   • Parkeren op het De Beusscherplein is niet mogelijk.

Goed nieuws! Het fietspad langs de Mechelsesteenweg valt buiten het projectgebied en blijft steeds beschikbaar.

Zodra we verdere informatie ontvangen over de te verwachten hinder, updaten we deze pagina.