De toekomst van de Ring krijgt vorm

De Ring rond Brussel is aan vernieuwing toe: veiligheid verbeteren, fietsers en bussen meer ruimte geven, verbindingen aanleggen voor de natuur, wonen rond de Ring aangenamer maken ... Van 2 mei tot 30 juni 2023 loopt het openbaar onderzoek over de plannen voor het noordelijke deel van de Ring.

Op werkenaandering.be/openbaar-onderzoek vind je alle informatie daarover.

Wat gebeurt er vandaag?

Omdat de herinrichting grondig wordt aangepakt, moeten een aantal zones veranderen van bestemming. Daar is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor nodig. Dat is de kapstok, de wettelijke basis waarin de nieuwe bestemming van een gebied wordt vastgelegd...

Wat is een GRUP?

GRUP staat voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In zo’n plan ligt vast:

  • Waar er gebouwd mag worden
  • Welke activiteiten of handelingen er op welke plek mogen plaatsvinden
  • Aan welke stedenbouwkundige voorschriften die moeten voldoen

De opmaak ervan doorloopt een vaste procedure met verschillende stappen waarbij iedereen gehoord wordt en alle belangen zijn afgewogen. Ook dit GRUP voor het noorden van de Ring is het resultaat van intense samenwerkingen, uitgebreide debatten over voor- en nadelen en brede participatie van burgers en andere betrokken partijen.

Op 31 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp voor het GRUP voorlopig vastgesteld. Van 2 mei tot en met 30 juni 2023 kan iedereen feedback geven op het ontwerp-GRUP en op het grafisch plan waarin alle bestemmingswijzigingen zijn aangeduid. Ook de resultaten van de onderzoeken zoals het milieueffectrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het ruimtelijk veiligheidsrapport,... kan je inkijken.

Zelf inspraak geven?

Op werkenaandering.be werd alle nodige informatie gebundeld: werkenaandering.be/openbaar-onderzoek.

Zit je met vragen?

Of wil je graag meer uitleg over de plannen die op tafel liggen?

Volg dan de digitale infosessie 

  • maandag 15 mei 2023
  • van 19u-21u30
  • vergeet niet je vooraf in te schrijven

ik schrijf me in 

Je kan ook terecht bij de dienst Omgeving:

Steenokkerzeelstraat 56,1930 Zaventem

02 725 03 80

omgeving@zaventem.be 

Gepubliceerd op woensdag 3 mei 2023 17.20 u.