Deskundige openbaar domein/projectleider

Diploma: Bachelor of slagen voor capaciteitstest op functieniveau 

Niveau: B1-B3

Contract: voltijds, contractueel, onbepaalde duur

Solliciteren: tot en met 14 oktober 2022 

Procedure: Aanwerven en aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Wat houdt de functie in?

Als deskundige openbaar domein maak je deel uit van de dienst openbaar domein en sta je, in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd, in voor het technisch en administratief behandelen en het opvolgen van wegenis en groen projecten. Je leidt deze projecten van opstart tot oplevering en oefent controle uit op de werken om een kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden op vlak van wegen, pleinen en parken. Daarnaast bied je administratieve ondersteuning aan het diensthoofd wegen en netheid.

Geen werkdag is dezelfde en je takenpakket bestaat uit uiteenlopende verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden, plannen, organiseren en opvolgen van projecten;
 • Opmaken van investeringsplanning, jaarplanning, ontwerpnota's;
 • Opvolgen en controleren van werken;
 • Onderhouden van goede interne en externe contacten;
 • Beantwoorden van meldingen en informeren van burgers over uit te voeren werken.

Voorwaarden

Wat zijn de formele aanwervingsvoorwaarden voor deze functie?

Voor deelname aan deze procedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over minimaal één jaar relevante beroepservaring en een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in een technische richting  OF je beschikt over minimaal vijf jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een capaciteitstest op niveau van de functie
 • Verder:
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
  • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
  • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Wat verwachten we verder van jou?

 • Je hebt een aantoonbare relevante werkervaring 
 • Je bent resultaatgericht en levert goed werk af.
 • Je kan om met stress en bent flexibel in denken en handelen
 • Je werkt planmatig, proactief, opvolgend en bijsturend.
 • Je ben innovatief en kan om met weerstand
 • Je bent contactvaardig en staat voldoende stevig in je schoenen om in een complexe werkomgeving te functioneren
 • Je weet jouw boodschap op een heldere, respectvolle en diplomatische manier te brengen
 • Je bent een teamspeler, betrouwbaar en integer
 • Je bent vertrouwd met de gangbare software-e toepassingen 

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband. Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd, geldig voor twee jaar.
 • Weddeschaal B1-B3: min. € 2826,68 en max. € 4762,87 (bruto per maand)
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, mogelijkheid tot opname kredieturen, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis,…
 • Maaltijdcheques van € 8 per volledig gewerkte dag (7u30)
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding en/of 100% terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar (pro rata voor een deeltijdse tewerkstelling)
 • 2de pensioenpijler
 • Mogelijkheid tot thuiswerken en een internetvergoeding van 25 euro per maand

Procedure

Interesse?

Bezorg uiterlijk op 14 oktober 2022 jouw cv en motivatiebrief en solliciteer via onderstaande knop:

 Solliciteer

Bij meer dan 15 kandidaturen zal er een preselectie plaatvinden op basis van het CV (relevante werkervaring) en de motivatiebrief. Besteed voldoende zorg aan het toelichten van je motivatie bij het registreren van jouw kandidatuur.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit? 

 • Een online capaciteitstest (mits 5 jaar relevante ervaring en geen bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld) op 18 oktober 2022
 • Een schriftelijke proef in de voormiddag en indien men hiervoor geslaagd, een motivatie interview en jurygesprek in de namiddag, op 27 of 28 oktober 2022

Meer info

Voor meer informatie: