Dienst Communicatie

Wat doen we?

 • (eind)redactie van het papieren 2-maandelijkse infoblad - Gemeenteberichten
 • nieuws via digitale weg aan de lokale bevolking bezorgen
 • aanspreekpunt zijn voor pers
 • de informatieborden voor activiteiten beheren
 • opvolgen van de gemeentelijke website
 • interne communicatie mee organiseren 
 • globale communicatieplanning en -beleid maken en opvolgen
 • huisstijl definiëren en bewaken
 • drukwerkondersteuning leveren aan interne diensten
 • luisteren

We zorgen niet voor:

 • de politieke of persoonlijke communicatie van de verkozenen of mandatarissen
 • perslijsten (conform wetgeving bescherming gegevens persoonlijke levenssfeer)