EFRO: digitaal loket ondernemen

De dienst Economie en Ondernemen start met de ontwikkeling van een uitgebreide digitale dienstverlening gericht op ondernemers. Het Zaventemse digitaal project 'economie en ondernemen' wordt specifiek ontwikkeld voor de ondernemers en bedrijven in Zaventem. Het project omvat 3 luiken: een bedrijvendatabank, een digitaal loket en een informatieportaalHet project zal wordt uitgewerkt van maart 2020 tot augustus 2022. Het hoofdobjectief van het drieledig systeem vormt leveren van een geïntegreerde dienstverlening die klantgericht is en op maat van de Zaventemse ondernemers.

EFRO- project: Het project werd eind 2019 goedgekeurd door de VLAIO- en de EFRO-adminstratie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en Vlaams Minister van Economie Crevits. De goedkeuring resulteerde in een concreet digitaal project dat zal worden ontwikkeld tussen maart 2020 en augustus 2022 ondersteund met een subsidie van € 465.000 en begeleiding door VLAIO-deskundigen.


Dit digitaal systeem omvat niet enkel de informatie specifiek over de Zaventemse gemeentelijke dienstverlening, maar zal ook doorverwijzen naar andere instanties, bijvoorbeeld voor vergunningen, premies of subsidies. De databank zal op termijn gegevens bevatten van de 4.500 bedrijven die in Zaventem gevestigd zijn. Groot of klein, lokaal of internationaal, reeds gevestigd in Zaventem of geïnteresseerde starters: elke bedrijf zal zich kunnen registeren en gratis gebruik maken van deze diensten.

Samen met de ondernemers voor de ondernemers

In de eerste ontwikkelingsfase werden de ondernemers als stakeholder en klankbord actief betrokken bij de bouw van het digi-loket via een aantal bijeenkomsten en enquêtes. Het project wordt ook ondersteund door de Provincie Vlaams Brabant, het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen, het Hermesfonds van de Vlaams Minister van Economie en het Europese economische steunfonds de EFRO.

Vlot communiceren

Het digitaal project bevordert het contact tussen de ondernemers en de gemeentediensten. Als motor van het digi-loket wordt een bedrijvendatabank gebouwd waarin de contacten en ondernemingsgegevens van de bedrijven in Zaventem centraal staan. Complementair worden het digi-loket en de bedrijvendatabank samen geïntegreerd in een informatieportaal economie om gericht en vlot met ondernemers te kunnen communiceren, hen te informeren en hen toe te laten vlot dossiers in te dienen en op te volgen. Het portaal zal dus eveneens gebruikt worden als informatiebron of als nieuwsmodule en evenementenkalender.

Dienst Economie en Ondernemen

We willen het ondernemersvriendelijk klimaat in Zaventem bevorderen en ondernemers alle kansen bieden om zich te vestigen, te werken en te groeien in. De nieuwe dienst Economie en Ondernemen is het gemeentelijk aanspreekpunt voor de Zaventemse bedrijfswereld: zowel nieuwe als bestaande ondernemingen kunnen daar terecht met vragen. We helpen zowel zelfstandigen van kleine bedrijven als bedrijfsleiders van grote ondernemingen bij het indienen en opvolgen van hun vergunningen en dossiers binnen verschillende gemeentelijke diensten. We helpen je ook zoeken naar geschikte vestigingslocaties en verschaffen we info over bovengemeentelijke diensten en vakorganisaties. Daarbij volgen we de actualiteit en wetgeving op. Indien we niet zelf kunnen helpen, verwijzen we je graag door naar een andere gemeentelijke dienst, overheid of beroepsorganisatie. Op termijn moet de dienst uitgroeien tot een netwerk- en informatiecentrum voor startende en gevestigde ondernemers.

Neem nu deel aan onze korte bevraging

Met deze enquête vragen willen we onze dienstverlening beter afstemmen op wat u als handelaar en ondernemer nodig heeft. We peilen naar de vindbaarheid van informatie op maat.

vul de ondernemersenquête in

Contact & openingsuren

Dienst Economie

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 88 98
economie@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30 13:30 tot 16:30
Meer openingsuren Dienst Economie