Wat is het EFRO-project?

De dienst Economie en Ondernemen start met de ontwikkeling van een uitgebreide digitale dienstverlening gericht op ondernemers. Het Zaventemse digitale project 'economie en ondernemen' wordt specifiek ontwikkeld voor ondernemers en bedrijven in Zaventem. Het project omvat 3 luiken: een bedrijvendatabank, een digitaal loket en een informatieportaalHiermee willen we een geïntegreerde dienstverlening leveren, klantgericht en op maat van Zaventemse ondernemers.

EFRO- project

Het project werd eind 2019 goedgekeurd door de VLAIO- en de EFRO-adminstratie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de bevoegde Vlaams minister van Economie. De goedkeuring resulteerde in een concreet digitaal project, ondersteund met een subsidie van € 465.000 en begeleiding door VLAIO-deskundigen.


Dit digitale systeem omvat niet enkel informatie specifiek over de Zaventemse gemeentelijke dienstverlening, maar zal ook doorverwijzen naar andere instanties, bijvoorbeeld voor vergunningen, premies of subsidies. De databank zal op termijn gegevens bevatten van de 4.500 bedrijven die in Zaventem gevestigd zijn. Groot of klein, lokaal of internationaal, reeds gevestigd in Zaventem of geïnteresseerde starters: elk bedrijf zal zich kunnen registeren en gratis gebruik maken van deze diensten.

Met en voor ondernemers

In de eerste ontwikkelingsfase werden de ondernemers als stakeholder en klankbord actief betrokken bij de bouw van het digiloket via een aantal bijeenkomsten en enquêtes. Het project wordt ook ondersteund door Provincie Vlaams Brabant, Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen, het Hermesfonds van de Vlaams minister van Economie en het Europese economische steunfonds EFRO.

Vlot communiceren

Het digitale project bevordert het contact tussen ondernemers en gemeentediensten. Als motor van het digiloket wordt een bedrijvendatabank gebouwd waarin de contacten en ondernemingsgegevens van de bedrijven in Zaventem centraal staan. Complementair worden het digiloket en de bedrijvendatabank samen geïntegreerd in een informatieportaal economie om gericht en vlot met ondernemers te kunnen communiceren, hen te informeren en hen toe te laten vlot dossiers in te dienen en op te volgen. Het portaal zal dus eveneens gebruikt worden als informatiebron of als nieuwsmodule en evenementenkalender.

Dienst Economie en Ondernemen

We willen het ondernemersvriendelijk klimaat in Zaventem bevorderen en ondernemers alle kansen bieden om zich hier te vestigen, te werken en te groeien. De nieuwe dienst Economie en Ondernemen is het gemeentelijke aanspreekpunt voor de Zaventemse bedrijfswereld: zowel nieuwe als bestaande ondernemingen kunnen er terecht met vragen. We helpen zowel zelfstandigen van kleine bedrijven als bedrijfsleiders van grote ondernemingen bij het indienen en opvolgen van hun vergunningen en dossiers binnen verschillende gemeentelijke diensten. We helpen ook zoeken naar geschikte vestigingslocaties en verschaffen info over bovengemeentelijke diensten en vakorganisaties. Daarbij volgen we de actualiteit en wetgeving op. Indien we niet zelf kunnen helpen, verwijzen we door naar een andere gemeentelijke dienst, overheid of beroepsorganisatie. Op termijn moet de dienst uitgroeien tot een netwerk- en informatiecentrum voor startende en gevestigde ondernemers.

Bevraging bracht noden in kaart

Om onze dienstverlening beter af te stemmen op wat u als handelaar en ondernemer nodig heeft, hebben we een enquête uitgevoerd. Zo peilden we onder meer naar de vindbaarheid van informatie op maat. De enquête is intussen afgesloten, u kan hieronder wel nog de vragenlijst raadplegen. 

Lancering 'digitaal loket Economie Zaventem' 

Een vlotte en efficiënte begeleiding doorheen uw Zaventems ondernemersverhaal. Daar gaan we voor dankzij het 'digitaal loket economie'. Lancerings- en netwerkevenement 30 november 2022 in Quartier Papier (Fabrieksstraat 55/59 in 1930 Zaventem) met gastspreker Saskia Van Uffelen, 'Digital Champion' van de Europese Commissie over 'Durven ondernemen in digitale tijden!' en tips & tricks voor ondernemers. 

 

Contact & openingsuren

Dienst Economie

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 88 98
economie@zaventem.be