Directeur gemeentelijke basisschool Zaventem

Diploma: Bachelor
Contract: voltijds, aanstelling bepaalde duur
Solliciteren: tot en met 18 augustus 2021
Procedure: Aanwerving

Wat houdt deze functie zoal in?

Deze selectie wordt georganiseerd in functie van een tijdelijke aanstelling voor één schooljaar van een voltijds directeur voor de gemeentelijke basisschool van Zaventem ter vervanging van de huidige directeur die volgend schooljaar afwezig is wegens tijdelijk andere opdracht. Op het einde van volgend schooljaar wordt de functie vacant verklaard met het oog op een vaste aanstelling.

 • Je neemt efficiënt en doelgericht de leiding en bent de pedagogische verantwoordelijke van de basisschool.
 • Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt van de onderwijsinstelling.
 • Je coördineert de dagelijkse werking, lopende initiatieven en projecten in de onderwijsinstelling.
 • Je leidt een team van leerkrachten en medewerkers met een passend personeelsbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer van de basisschool.
 • Je organiseert de leerlingenbegeleiding met termijnvisie en volgt deze op.
 • Je zorgt voor een goede communicatie en samenwerking met alle betrokkenen.

Voorwaarden

Welke zijn de voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen?

 • Je beschikt over een bachelorsdiploma of hoger + bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure (zie verder).

Wat verwachten wij vooral van jou?

 • Je kan een visie en een strategie ontwikkelen en deze vertalen in een pedagogisch project en beleidsplan in overleg met het schoolbestuur en andere stakeholders (personeel, leerlingen, ouders, …).
 • Je kan veranderingsprocessen richting geven en begeleiden binnen de basisschool en je zoekt naar evenwicht bij het uitzetten van processen en projecten.
 • Je kan probleemoplossend denken door mee creatieve oplossingen te zoeken waar nodig.
 • Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen en deze te communiceren aan al de betrokkenen.
 • Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing, bent relatie bekwaam, motiveert en brengt een goede samenwerking tot stand.
 • Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden en efficiënt omgaan met werkdruk.
 • Je bent een verzoener, maakt belangen bespreekbaar.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je bent in staat om kritisch te reflecteren over jouw eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om jouw eigen werk te verbeteren.

Procedure

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Bezorg uiterlijk op woensdag 18 augustus 2021 jouw cv en motivatiebrief aan het college van Burgemeester en Schepenen via onderstaande knop.

Solliciteer

Voeg bij jouw kandidatuurstelling de nodige bewijsstukken waarmee je aantoont dat je voldoet aan de diplomavoorwaarde.

Indien je aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet zal je na afloop van de sollicitatietermijn worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dat zal doorgaan op woensdag 25 augustus as. in de voormiddag (raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem).

Hou deze datum alvast vrij!

Meer info