Doe je mee-fonds

 • Ben je jonger dan 18 jaar en woon je in Zaventem?
 • Wil je graag deelnemen aan een culturele, sportieve of jeugdactiviteit georganiseerd door een vereniging of door de gemeente, maar vormt de prijs een probleem?
 • Hebben je ouders een beperkt inkomen?

Dan kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het 'Doe je mee-fonds'!

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Kosten van inschrijving voor een activiteit of activiteitenreeks (vb. jaarlijks lidgeld)
 • Kosten voor deelname aan een bijzondere activiteit (vb. kampen of stage)
 • Kosten voor deelname aan een éénmalige activiteit in verenigingsverband (vb. aankoop ticket, toegangsprijs,…)

Voorwaarden

Het 'Doe je mee-fonds' komt enkel tussen bij activiteiten die plaatsvinden in Zaventem. Kinderen wiens ouders zich in één van volgende situaties bevinden, komen in aanmerking: 

 • Leefloongerechtigden
 • Verhoogde tegemoetkoming kinderbijslagfonds en mutualiteit
 • Omnio-statuut
 • In budgetbeheer bij het OCMW 
Categorieën deelnemers (inkomensstatuut)

Maximale betoelaging per kind per kalenderjaar

° Gerechtigden op het leefloon of equivalent met inbegrip van de vrijstelling voor socio-professionele integratie 

€200 

° Gerechtigden van een Omnio-statuut, toegekend door een mutualiteit° Gerechtigden van een verhoogde tegemoetkoming toegekend door een mutualiteit

 

€150

° Gerechtigden van een verhoogde tegemoetkoming toegekend door een kinderbijslagfonds° Gerechtigden die na vonnis van de rechtbank in collectieve schuldbemiddeling zijn

° Gerechtigden die in een sociaal-economische begeleiding zijn bij het OCMW (budgetbeheer)

 

€100

 

Opgelet! Attesten voor de terugbetaling van de mutualiteit (het ziekenfonds) kunnen door de organisator van een activiteit afgeleverd worden voor het bedrag dat de deelnemer daadwerkelijk aan de organisatie betaald heeft, tussenkomst van het Doe je mee-fonds dus niet inbegrepen!

Procedure

De aanvraagdocumenten kan je hieronder downloaden of opvragen bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten of bij het Sociaal Huis (OCMW). Opgelet je moet de aanvraag indienen (met bijhorende attesten) vóór de activiteit start en je mag geen betaling verrichten vóór jouw dossier goedgekeurd wordt.

Stappenplan

 1. Je vult het eerste deel van het formulier in en zorgt voor het nodige attest, bijvoorbeeld van het Sociaal Huis (OCMW).
 2. Je gaat dan met deel 2 van het formulier naar de organisator die de gegevens van de activiteit invult.
 3. Je geeft al deze documenten af aan de sociale dienst of vrijetijdsdienst (sport-, jeugd- of cultuurdienst).
 4. De integratiedienst bekijkt alle dossiers ter goedkeuring.
 5. Na goedkeuring krijg je een brief en kan je je inschrijven voor de activiteit (eventueel betaal je nog het resterende bedrag indien de toelage voor dat kalenderjaar opgebruikt is). Als de aanvraag niet werd goedgekeurd, krijgt je hiervan een bericht met de reden.

Kostprijs

Tot maximaal €200 per jaar.