Dorpsraden

  • Elke deelgemeente heeft zijn eigen dorpsraad.
  • De dorpsraden hebben als taak:
    • Advies te verstrekken aan het gemeentebestuur op vraag van het bestuur of op eigen initiatief over alle socio-culturele aangelegenheden en het gemeenschapsleven binnen de deelgemeente.
    • Bevorderen van het contact en de samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen, diensten en instellingen werkzaam binnen de deelgemeente.
    • Nemen van initiatieven en organiseren van activiteiten ter bevordering van het gemeenschapsleven binnen de deelgemeente.
  • Voor meer informatie over de dorpsraden kan je terecht bij: