Dringende medische steun

Mensen zonder verblijfsdocumenten kunnen geen financiële steun van onze diensten krijgen. Bij dringende en noodzakelijke medische zorgen, kan je - indien je zelf onvoldoende eigen financiële middelen hebt - terecht op de sociale dienst. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je hier recht op hebt.