Elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen.

Vanaf 15 januari 2024 vervangt het elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het elektronisch identiteitsbewijs is niet verplicht in België.
De afgifte gebeurt enkel op verzoek van de personen die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefenen over het kind.

De geldigheidsduur van de elektronische kaarten afgegeven aan vreemdelingen onder de twaalf jaar hangt af van de duur van het toegekende/erkende verblijf. De kaart mag evenwel nooit langer dan 3 jaar geldig zijn.

Procedure

 1. De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het elektronische identiteitsbewijs aan bij de gemeente na het maken van een afspraak.
  • Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind aanwezig zijn.
  • Recente pasfoto  ( maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O).
   Vanaf 6 jaar is het belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is.
   Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
   Voor kinderen jonger dan 6 jaar, raden wij aan de pasfoto's te laten nemen door een professionele fotograaf.
  • Eventueel oude identiteitsbewijs.

 2. Na 2 tot 3 weken later, krijgt u per brief ter attentie van de ouders van het kind de nieuwe codes. Dit is tegelijk het bericht dat het nieuwe elektronisch identiteitsbewijs klaar ligt.

 3. Voor het afhalen van het nieuwe identiteitsbewijs maakt u een afspraak
  Vanaf 6 jaar MOET het kind aanwezig zijn bij de afhaling van de kaart.

Na de activering van het elektronisch identiteitsbewijs, dienen de codes voortaan bewaard te worden op een veilige plaats!
Vraag het elektronisch identiteitsbewijs dus tijdig aan!

Wie het elektronisch identiteitsbewijs te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente

Kostprijs

AanvraagprocedurePrijs    
Aflevertijd 
Normaal€ 112 tot 3 weken
 • A,B,K,L kaart 
  
Normaal€ 82 tot 3 weken
 • EU,EU+,F ,F+,M
  
Spoedprocedure € 1172 werkdagen (voor 15 uur aangevraagd)
 • A,B,K,L kaart 
  
Spoedprocedure € 1052 werkdagen ( voor 15 uur aangevraagd )
 • EU,EU+,F ,F+,M
  

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)