Elektronische identiteitskaart ( Belg )

Aanvragen : maak een afspraak

Afhalen : maak een afspraak

De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een nieuwe lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen:

 • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
  De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.
 • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
 • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart.
 • De contact chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.
 • Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL” vermeld, conform de ICAO-regels.
 • De kaart heeft een andere tint van kleuren.

Meer informatie op www.vernieuwde-eID.be

Elke Belg die ouder is dan 12 jaar moet een elektronische identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf 15 jaar.

De geldigheid van de elektronische identiteitskaart is:

 • 6 jaar voor 12 tot 17-jarigen
 • 10 jaar voor 18 tot 74-jarigen
 • 30 jaar voor 75-jarigen en ouder

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een microchip. Dankzij deze identiteitskaart kan er gebruik worden gemaakt van allerhande applicaties die werken met deze elektronische identiteitskaarten, zoals "mijn dossier", het invullen van belastingen online, via mail documenten versturen met een rechtsgeldige handtekening, … 

Gaat u naar het buitenland ?

Controleer uw de website van Buitenlandse Zaken aan de hand van uw reisbestemming of u al dan niet een identiteitskaart of paspoort nodig heeft :
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten

Voorwaarden

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maand oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

U kunt in het gemeentehuis pasfoto's laten maken ( 6 foto's voor € 6 ). Er is een pasfotocabine aanwezig.

Procedure

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproeping voor een identiteitskaart.

 1. U maakt een afspraak om uw identiteitskaart te vernieuwen
 2. Vervolgens komt u persoonlijk met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart of bewijs van verlies/diefstal naar uw afspraak
 3. Na 2 tot 3 weken later, krijgt u per brief uw nieuwe pin-en puk-code. Dit is tegelijk het bericht dat uw eID klaar ligt
 4. Voor het afhalen van de nieuwe identiteitskaart maakt u een afspraak
 5. Vervolgens komt u persoonlijk met uw pin-en puk-code , huidige identiteitskaart/ bewijs voorlopig identiteitskaart of bewijs van verlies/diefstal naar uw afspraak

Uw pin-code moet u goed onthouden; indien gewenst kan u deze wijzigen .Na de activering van de elektronische identiteitskaart, door middel van de pin-en puk-code , dienen de codes voortaan bewaard te worden op een veilige plaats!

Pin-code verloren/vergeten/geblokkeerd

U kan voortaan ook een nieuwe pin-code aanvragen via het internet. Voor de aanvraag hoeft u dus niet  meer naar de gemeente !

U kan nieuwe pin-en puk-code aanvragen via de volgende kanalen :

ViaVermeldingPrijs
Website: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/ 
 • rijksregisternummer   
 • e-mailadres
U zal bij de afhaling van uw codes ter plaatse € 5 betalen
E-mail: burgerzaken@zaventem.be
 • rijksregisternummer 
 • GSM-nummer
U zal bij de afhaling van uw codes ter plaatse € 5 betalen
Loket :U kan een afspraak maken voor het aanvragen van nieuwe codes
 • identiteitskaart
U zal € 5 ter plaatse betalen

Wanneer kan je je codes afhalen?

Uiterlijk 3 weken na uw aanvraag zullen de nieuwe codes toekomen bij de Dienst Bevolking.
Van zodra de codes zijn toegekomen, ontvangt u een sms-bericht.

Hierna kan u een afspraak maken om deze te komen afhalen.

Kostprijs

AanvraagprocedurePrijs    
Aflevertijd 
Normaal€ 252 tot 3 weken
Spoed€ 1222 werkdagen (voor 15 uur aangevraagd)
Extreme spoed (levering Brussel)€ 159

4,5 uur , afhaling in Brussel voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór 15 uur.

Kaarten aangevraagd na 15 uur kunnen afgehaald worden in Brussel vanaf de volgende werkdag.

Adres afhaling :

FOD Binnenlandse Zaken, Warandeberg 2, 1000 Brussel  (tel. 02 518 21 16)
Openingsuren:
Maandag tot en met vrijdag 08u30 tot 19u45
Zaterdag van 08u30 tot 12u30

Uitzonderingen

Wat in geval van verlies of diefstal?

 •  In geval van diefstal:
  Bel onmiddellijk naar DOCSTOP. Doe ook aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij u lokale politie, daarna maak je een afspraak bij de gemeente
 •  In geval van verlies:
  Bel onmiddellijk DOCSTOP en maak een afspraak bij de gemeente ( enkel voor burgers met de Belgische nationaliteit )

Uw verloren of gestolen identiteitskaart wordt meteen geblokkeerd na aangifte. U krijgt een attest van verlies of diefstal. Deze is 1 maand geldig in België.

Er kan telefonisch contact worden opgenomen met de Helpdesk DOCSTOP via de volgende nummers: 00800 2123 2123 (In België – gratis nummer) of 02 518 21 23.

Ook een diefstal/verlies in het buitenland, kan worden aangegeven. Voor meer informatie: zie www.docstop.be.

Personen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen die vroeger bestond vervalt .
Indien je ouder bent dan 75 jaar moet u ook beschikken over een identiteitskaart.

De geldigheidsduur van de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar.
Opgelet : Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen

Indien u een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen en u om medische redenen niet kunt verplaatsen, dan kan u een aanvraag doen voor een huisbezoek.

Een gemachtigde mag voor u een aanvraag doen tot huisbezoek.

Meebrengen bij aanvraag:

Wat moet er vermeld staan op het doktersattest?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U zich niet kunnen verplaatsen
 2. U zich niet kunnen verplaatsen en indien u geen handtekening kunt zetten.
  In dit geval kan de nieuwe identiteitskaart direct aangevraagd worden, en de ambtenaar (loketbediende) vermeldt op het basisdocument “vrijgesteld” waardoor een huisbezoek niet meer nodig is.

Vrijstelling van handtekening 

Als het voor u onmogelijk is om uw handtekening te plaatsen, dan kan u vrijgesteld worden van ondertekening. U krijgt een vrijstelling in geval van een lichamelijke of mentale beperking, een ernstige of langdurige ziekte, in het geval van analfabetisme.

Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart dient u wel een bewijs van vrijstelling van de  geneesheer mee te brengen. De medewerker vervangt dan uw handtekening dan door de vermelding 'vrijgesteld', en parafeert het document.