Update: enquêtes van Statbel onderzoeken inkomen en levensomstandigheden en arbeidskrachten

Kan je huishouden een onverwachte uitgave van 1400 euro met eigen middelen betalen? Ben je momenteel op zoek naar een (nieuwe) baan? Verschillende huishoudens in onze gemeente zijn geselecteerd om deel te nemen aan een enquête over inkomen en levensomstandigheden of een enquête over arbeidskrachten.

Interviewers van Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, komen binnenkort naar onze gemeente om deze huishoudens te ondervragen.

Er lopen twee verschillende enquêtes:

  • een over inkomen en levensomstandigheden met thema's als huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en inkomen. Hiervoor zijn 10.000 huishoudens geselecteerd over het hele land.
  • een over arbeidskrachten met thema's als de werksituatie, de zoektocht naar werk, onderwijs en diploma’s. Hiervoor zijn 20.000 huishoudens geselecteerd. Deelname aan dit onderzoek is een wettelijke verplichting op grond van een Koninklijk Besluit.

Ben je een van de geselecteerde huishoudens, dan ontvang je binnenkort een uitnodigingsbrief en zal je gecontacteerd worden door een van de interviewers. Jullie spreken dan samen een datum af voor het interview.

De resultaten van beide enquêtes worden volledig anoniem verwerkt in statistieken op provinciaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees niveau, want de enquêtes worden ook in de andere EU-lidstaten georganiseerd. 

Met je deelname draag je bij tot een beter begrip van de levensomstandigheden of van de arbeidskrachten in ons land en kunnen we uitdagingen identificeren en armoede en sociale uitsluiting aanpakken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Meer informatie

Enquête inkomen en levensomstandigheden

Email: SILC@economie.fgov.be

Website: https://statbel.fgov.be/nl/SILC

Tel.: 0800 120 33

Enquête arbeidskrachten

Email: EAK-EFT@economie.fgov.be 

Website:  https://statbel.fgov.be/nl/LFS 

Tel.: 0800 120 33

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2024 17.00 u.