EU-Burger - Verkiezingen 09 juni 2024

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 09 juni 2024 . Elke vijf jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in het Europees Parlement komt te zitten.

Bent u een Europees onderdaan  en woont u in Zaventem, kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen op kandidaten van Belgische lijsten op 09 juni 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vijf voorwaarden voldoen :

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 16 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 

Procedure

Uiterlijk op 31 maart 2024  dient u :

  • online 
  • het ingevulde formulier , vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart afgeven in het gemeentehuis ( Administratief Centrum, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem ) 
  • per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: gemeente Zaventem, dienst verkiezingen, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem
  • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar verkiezingen@zaventem.be.

Goed om weten!

Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken.

Als u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd, zal u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen.
U zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst, zal u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet kunnen worden ingediend tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

U kan deze inschrijving verifiëren bij uw gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen») met behulp van uw elektronische verblijfstitel, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan u terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab «Kiezers»)..

Regelgeving

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op Europese verkiezingen