EU-Burger

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 26 mei 2019. Elke vijf jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in het Europees Parlement komt te zitten.

Bent u een Europees onderdaan  en woont u in Zaventem, kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen op kandidaten van Belgische lijsten op 26 mei 2019.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vijf voorwaarden voldoen :
 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 • Minstens 18 jaar oud zijn;
 • Over stemrecht beschikken;

Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Procedure

Vul uiterlijk op 28 februari 2019 een inschrijvingsformulier in en stuur het naar uw gemeentebestuur, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart:

 • Aan het loket: ga persoonlijk met uw identiteitskaart naar de dienst vreemdelingen van het Administratief centrum het formulier in te vullen en te ondertekenen
 • Per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: gemeente Zaventem, dienst verkiezingen, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem
 • Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar verkiezingen
 • Online: vul het online formulier in, onderteken het elektronisch met uw elektronische verblijfsvergunning en stuur het per e-mail naar verkiezingen.

Goed om weten!

 • Zodra uw aanvraag is aanvaard, wordt u wettelijk verplicht deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei 2019. En, voor zover u nog steeds aan de kiezersvoorwaarden voldoet, ook aan de volgende verkiezingen. Tenzij u zich uitschrijft vanaf de dag na de verkiezingen. De burger die zijn kiesplicht niet nakomt, riskeert sancties. Denk eraan om, indien nodig, een volmacht te geven.
 • U hebt zich al ingeschreven voor de vorige Europese verkiezingen? Zolang u nog voldoet aan de voorwaarden, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen en ontvangt u begin mei 2019 een oproepingsbrief.
 • De stemming is uniek: door te beslissen om uw stemrecht in België uit te oefenen, kunt u het niet meer uitoefenen in de staat waarvan u een staatsburger bent voor deze soort verkiezingen.

Regelgeving

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op Europese verkiezingen