Stem als EU-burger voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024

Om de vijf jaar zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. De volgende Europese verkiezingen vinden plaats op 9 juni 2024. Ben je Europeaan en woon je in Zaventem? Dan kan je je inschrijven om deel te nemen aan de stembusgang van de Europese verkiezingen. Je kan dan stemmen op kandidaten van de Belgische lijsten. Je stemt als EU-burger (niet-Belg) niet voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Vlaamse parlement. 

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
 • Minstens 16 jaar oud zijn
 • Over stemrecht beschikken
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 

Procedure

Schrijf je in vóór 31 maart 2024. Dat kan:

 • volledig online
 • of download dit formulier, vul het in en bezorg het samen met een kopie van je identiteitskaart aan het administratief centrum in de Stationsstraat 8 in Zaventem. Je kan het afgeven aan de balie of versturen met de post.
 • via e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van je identiteitskaart naar verkiezingen@zaventem.be.

Goed om weten!

 • Het gemeentebestuur zal je aanvraag op basis van je inschrijvingsformulier onderzoeken. Als het college van burgemeester en schepenen jou erkent als kiezer, krijg je een officieel bericht van ons lokaal bestuur.
 • Het gemeentebestuur kan ook beslissen om je niet als kiezer te erkennen. Deze beslissing wordt dan officieel en schriftelijk meegedeeld. Tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht op de website www.verkiezingen.fgov.be (bij de tab 'kiezers').
 • Er geldt een stemplicht bij de verkiezingen op 9 juni 2024. Van zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je wettelijk verplicht om die dag te gaan stemmen.
 • Als je je hier inschrijft om deel te nemen aan de Europese verkiezingen, is het niet meer mogelijk om in je land van herkomst te stemmen voor het Europese parlement.
 • Wil je later opnieuw deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in je land van herkomst? Of is er een andere reden waarom je niet meer in België wil stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan kan je je inschrijving laten intrekken. Opgelet, de aanvraag om je inschrijving in te trekken is niet mogelijk tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezingen.
 • Als je al bij vorige Europese verkiezingen ingeschreven was op de kiezerslijst (bijvoorbeeld in 2014 of 2019), en als je toen als kiezer erkend werd door het college, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft geldig voor alle toekomstige Europese verkiezingen.
 • Je kan je inschrijving checken bij ons gemeentebestuur of via de applicatie 'mijn dossier', via de website www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab 'mijn gegevens' ► 'verkiezingen'). Je hebt hiervoor je elektronische verblijfstitel nodig, je PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Regelgeving

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op de website van de Europese verkiezingen.

Besluiten provinciegouverneur