EU Disability Card

Deze kaart vergemakkelijkt de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap.

Voor wie?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan een EU Disability Card aanvragen.

Voordelen?

Deze strikt persoonlijke kaart biedt een aantal voordelen (al dan niet financieel) op vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld toegang tegen verlaagd tarief, toegankelijke en voorbehouden plaatsen, aangepaste informatie of rondleidingen …

Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid.

Hoe aanvragen?

Je kan de kaart aanvragen in het Sociaal Huis:

Sociale Dienst
H. Henneaulaan 1
1930 Zaventem

of telefonisch op het nummer 02 720 88 84.