European Energy Award

Onze gemeente neemt vanaf 2018 gedurende 4 jaar deel aan het piloottraject van European Energy Award (EEA). EEA stimuleert en begeleidt gemeenten om lokale klimaatplannen ook effectief te implementeren. Dat gebeurt via extern advies -in Vlaanderen door de Bond Beter Leefmilieu - en onafhankelijke controle. Bovendien kan er dankzij dit systeem ingezet worden op ervaringsuitwisseling en kennisdeling met Europese koplopers in klimaatbeleid

Dankzij Europese subsidies wordt Zaventem samen met Leuven, Hasselt, Asse, Lanaken en Lommel gedurende de looptijd van dit Europees project begeleid door een adviseur van Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De EEA geeft een beeld van het engagement van de gemeente door een score te geven aan de maatregelen en acties die een gemeente zelf opzet. Terwijl de CO2 -reductiecijfers de uiteindelijke impact van het beleid weergeven, maakt de EEA ons duidelijk hoe goed het gevoerde implementatieproces is. Als er na 4 jaar een goede score wordt behaald en de externe audit draait positief uit, dan komt de gemeente in aanmerking voor de Europese Award.

Achtergrond

Vandaag zijn er in Vlaanderen weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de doelstelling in het Europees burgemeestersconvenant te bereiken: een reductie van 20% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente (referentiejaar: 2011). De bedoeling van dit pilootproject is een verdieping en aanscherping van het huidige klimaatbeleid bij de betrokken lokale besturen, door middel van een door Europa ontwikkeld kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee kan de gemeente waar nodig haar koers bijsturen in de richting van deze doelstellingen en de daadwerkelijke implementatie van de plannen. Op die manier wordt ook de basis gelegd voor de eventuele intekening op het vernieuwde burgemeestersconvenant 2030.


De eerste stap in dit verhaal was de oprichting van een intern EEA-team. Alle relevante diensten en betrokken mandatarissen zijn vertegenwoordigd in deze stuurgroep en zullen op regelmatige basis samenkomen om het lokale klimaatbeleid te monitoren, bij te sturen en er zowel intern als extern intensief rond te communiceren.

 

 

 

 

Contact & openingsuren

Klimaat en Duurzaamheid

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 89 45
duurzaamheid@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Meer openingsuren Klimaat en Duurzaamheid