Fietsbeleid

De gemeente wil meer inwoners, werknemers en bezoekers die vandaag de auto gebruiken voor hun verplaatsingen op de fiets of het openbaar vervoer krijgen. Zo kunnen we vermijden dat de bereikbaarheid van de gemeente verder onder druk komt te staan.  

Om de fiets aantrekkelijk te maken als vervoersmiddel wordt er ingezet op de verdere uitbouw van een fietsroutenetwerk met fietssnelwegen, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en fijnmazige lokale fietsroutes. Straten waar er niet voldoende ruimte is voor een volwaardig fietspad maar die onderdeel uitmaken van het fietsroutenetwerk, worden bij voorkeur als Fietsstraat ingericht.

Sleutelwoorden van het fietsbeleid zijn veiligheid en comfort. Het gelaagde fietsroutenetwerk moet toelaten dat jongeren en ouderen, inwoners en werknemers zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen in de gemeente.

Ook op het vlak van fietsvoorzieningen en diensten steekt de gemeente een tandje bij: voldoende en veilige fietsenstallingen, fietsbeugels op strategische plaatsen in de gemeente, beschikbaarheid van deelfietsen, enz.

Met een doorgedreven fietsbeleid wil de gemeente vooral dat mensen actief gaan nadenken over hun mobiliteitskeuzes. Vandaag gebruiken veel mensen uit automatisme de auto. Met de geplande maatregelen wil de gemeente bewoners en pendelaars stimuleren om meer de fiets te gebruiken.