Fietsstraten

Met behulp van Fietsstraten wordt de rode loper uitgerold voor de fiets. Er wordt meer ruimte gegeven aan fietsers in straten waar geen plaats is voor een volwaardig fietspad. In een Fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker en passen de gemotoriseerde weggebruikers zich aan.

Wat is een fietsstraat? 

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (éénrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rech­terzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fiets­straat wordt aangeduid met blauwe aan­wijzingsborden en een logo op het wegdek. Het gebruik van fietslogo’s en een rode deklaag op bepaalde delen van het wegdek zorgt ervoor dat de fietsstraten geaccentueerd worden.

Richtlijnen

  • Als weggebruiker respecteer je de gewone voorrangsregels: als er geen voorrangsborden of verkeerslichten hangen, geldt de voorrang van rechts.
  • De snelheidslimiet is 30 kilometer per uur voor alle verkeer.
  • Auto’s of moto’s mogen fietsers nooit inhalen. Je blijft altijd achter fietsers.
  • De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt altijd! Ook als er geen fietser voor je rijdt.
  • Fietsers mogen in een éénrichtingsstraat de hele rijbaan gebruiken en in een tweerichtingsstraat het volledige rijvak in jouw richting. De auto mag jou niet inhalen!
  • Fiets je in een éénrichtingsstraat tegen de richting, dan is het de bedoeling dat de auto die van de andere kant komt steeds door kan.

Fietsstraten in Zaventem

Volgende straten zijn ingericht als fietsstraat:

  • Spoorwegstraat (ten oosten van de Parklaan)
  • Zeven Tommen (noordelijke deel)
  • Steenokkerzeelstraat (tussen Zeven Tommen en de Groenstraat)