Flexactie: 33 ondernemingen gecontroleerd

Op vrijdag 22 maart organiseerde onze lokale politie samen met verschillende partners een flexactie in het kader van bestuurlijke handhaving. In totaal werden 33 ondernemingen in verschillende sectoren gecontroleerd.

Wat is bestuurlijke handhaving?

Bestuurlijke handhaving is het geheel van maatregelen, preventief of repressief, waarover gemeenten beschikken om criminaliteit te beheersen. Het gaat bijvoorbeeld over gemeentelijke administratieve sancties, de sluiting van inrichtingen of het weigeren van een vergunning.

Wie voerde de controles uit?

De controles waren een samenwerking tussen de volgende instanties:

 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Arbeidsinspectie - Toezicht op de Sociale Wetten (TSW)
 • douane
 • lokale politie Zaventem
 • lokaal bestuur Zaventem

Wie werd gecontroleerd?

In totaal werden 33 ondernemingen in verschillende sectoren gecontroleerd, o.a.:

 • horeca
 • nachtwinkels
 • transportbedrijven

Waarop werd gecontroleerd?

Er werd gecontroleerd op o.a.:

 • voedselveiligheid
 • regelgeving rond tewerkstelling
 • vergunningen voor het verkopen van tabaksproducten en alcohol

Wat waren de resultaten?

 • RSZ, RVA, TSW stelden diverse inbreuken vast op de regelgeving rond tewerkstelling.
 • FOD Volksgezondheid stelde waarschuwingen en processen-verbaal (pv’s) op naar aanleiding van de verkoop van cosmetica met verboden ingrediënten.
 • FAVV gaf diverse uitbaters een waarschuwing. Enkele uitbaters van horecazaken kregen een pv wegens het niet respecteren van de hygiëne. Eén zaak werd onmiddellijk gesloten.

De gecontroleerde ondernemingen die in overtreding waren, krijgen de tijd om zich in regel te stellen met de vooropgestelde richtlijnen. Na een bepaalde tijd krijgen zij een nieuwe controle.

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2024 17.22 u.