Fotowedstrijd voor Zaventemse jongeren van 15-25 jaar

Maak originele en knappe kiekjes van onze oude industriële gebouwen, in de buurt van einde Hoogstraat en Fabriekstraat, Keibergstraat en omliggende en ding mee naar de hoofdprijs!

Wat: Maak originele en knappe kiekjes van onze resterende oude industriële gebouwen, in de buurt van einde Hoogstraat en Fabriekstraat, Keibergstraat en omliggende.

Wie: De wedstrijd is opgedeeld in twee groepen: jongeren van 15 tot 18 jaar en jongeren van 18 tot 25 jaar.

Hoe: Schrijf je nu meteen in en stuur je 3 beste foto’s naar eva.bruyninckx@zaventem.be, samen met al je contactgegevens.

Wanneer: Ten laatste op 31 maart moet alles binnen zijn!

Verloop: We leggen alle foto’s voor aan een aantal een panel van fotografen die een keuze zullen maken. De drie winnaars krijgen een leuke prijs en hun foto’s worden gepubliceerd in de volgende gemeenteberichten… Nadien wordt het volledige dossier aan VVIA bezorgd en proberen we met de cultuurdienst van Zaventem de hoofdprijs in de wacht te slepen!

 

VVIA Jongerenprijs industrieel erfgoed Vlaanderen 2021

Jongeren zijn de toekomst van ons erfgoed. Zij kunnen het verleden verbinden met het heden en de toekomst. Niet alleen het ‘traditionele’ erfgoed, van kloosters en kastelen en herenhuizen. Niet alleen de realisaties van grote architecten.
Ook de plekken waar ‘gewone’ mensen vroeger werkten en woonden, leefden, zich verplaatsten. Dàt is het industrieel erfgoed.

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw wil dit en volgende jaren in Vlaanderen het engagement van jongeren aanmoedigen, en bekendheid geven aan wat er reeds gebeurt. In 2021 zal VVIA voor het eerst een prijs uitreiken voor projecten die betrekking hebben op industrieel en technisch erfgoed en geschiedenis en die door jongeren gerealiseerd zijn, individueel of in groepsverband (schoolverband, jeugdorganisatie, jeugdclub,...) Meer informatie vind je op de webpagina: http://www.industrieelerfgoed.be/content/vvia-jongerenprijs-industrieel-erfgoed-vlaanderen

Jeugdverenigingen, scholen en andere jongerengroepen kunnen hier zeker aan deelnemen.

De cultuurdienst van Zaventem wil alvast de drempel wat verlagen en de Zaventemse jongeren de kans bieden om deel te nemen op een aparte manier… We organiseren in de maand maart een fotowedstrijd rond de Zaventemse oude industrie! Alle jongeren van 15 tot 25 jaar kunnen zich inschrijven en een leuke prijs in de wacht slepen. Bovendien zal de dienst cultuur dit Zaventems project insturen en meedingen naar de hoofdprijs van VVIA.

Gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2021 12.49 u.