Gemeentelijke geboortepremie

De gemeente kent aan elk kind een gemeentelijke geboortepremie toe. Daarnaast bestaat er een extra premie voor de geboorte van drie- of meerlingen.

Voorwaarden

Eén van de ouders moet tenminste 12 maanden zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zaventem, op datum van geboorte van het kind.
Let wel: uw recht op de geboortepremie verjaart 1 jaar na de geboortedatum.

Procedure

U dient hiervoor een schriftelijke aanvraagformulier, dat u wordt toegestuurd door de dienst bevolking te zenden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs

Het bedrag van deze premie bedraagt € 65.