Geboortepremie drie- of meerlingen

De gemeente verleent aan alle ouders een geboortepremie of adoptiepremie. Daarnaast krijgen de ouders van een drie- of meerling een financiële tegemoetkoming van 250 bij de geboorte, die wordt herhaald wanneer de kinderen ongeveer 1 jaar zijn.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze toelage voor drie- of meerlingen, dient het gezin ingeschreven of vermeld te zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem op het ogenblik van de geboorte én respectievelijk 1 jaar na de geboorte.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Factuur waaruit de aankoop van babymaterialen blijkt