Gemeenschapsdienst

Wat is een gemeenschapsdienst?

Een gemeenschapsdienst is soort stage en maakt deel uit van een begeleid traject naar werk. Het is een maatregel van de Vlaamse overheid om langdurig werkzoekenden te helpen in hun groei richting een job. Het biedt werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen en zich zo opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt. Op die manier kan de werkzoekende zijn of haar competenties op peil houden en versterken. Aan de gemeenschapsdienst is een beperkte vergoeding verbonden.

Leerwerkplekken

Ons lokaal bestuur biedt zes leerwerkplekken aan. Twee opgeleide mentoren zorgen voor de begeleiding van de werkzoekenden tijdens hun gemeenschapsdienst. 

Concreet gaat het om:

  • 2 leerwerkplekken voor het 'properteam' van afdeling Grondgebiedszaken
  • 1 leerwerkplek voor dienst Gebouwen van het OCMW
  • 1 leerwerkplek voor het toezicht in sporthallen bij dienst Vrije tijd
  • 1 leerwerkplek voor de keuken in woonzorgcentrum Trappeniers 
  • 1 leerwerkplek voor het onderhoud in de sociale dienstverlening van OCMW Zaventem

Europees sociaal fonds

Voor de opstart van de gemeenschapsdienst ontvangt Zaventem van het Europees Sociaal Fonds een financiering van € 14 793,69. De coördinatie van de zes leerwerkplekken verloopt in samenwerking met Groep Intro, de door de VDAB geselecteerde GLOW partner.

De gemeenschapsdienst is een initiatief in het raam van oproep 572 'Gemeenschapsdienst voor lokale besturen' van Europa WSE (Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid). Het project valt onder Prioriteit 7, REACT-EU, Specifieke doelstelling 13.