Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten verhogen de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente door hun zichtbare aanwezigheid. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een brug met de (gemeente)diensten. Je herkent hen aan hun paarse uniform.

Wat doen gemeenschapswachten?

 Informeren

 • Inwoners en bezoekers informeren over het reilen en zeilen binnen de gemeente
 • Brieven en flyers bussen, affiches verspreiden …

Meldingen doorgeven

 • Tekorten en schade aan bestrating, het straatmeubilair, de beplating en de signalisatie melden aan (gemeente)diensten
 • Meldingen van sluikstort en zwerfvuil doorgeven

Preventie

 • Sociale controle in wijken verhogen
 • Door hun aanwezigheid op straat en op openbare plaatsen voorkomen dat mensen overgaan tot hinderlijk gedrag
 • Helpen bij preventieve acties

Sensibiliseren

 • Mensen bewuster maken van bepaald wangedrag of hinderlijke handelingen
  bijvoorbeeld: parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen, zwerfvuil …
 • Sensibiliseren via flyers, affiches en gadgets