Gemeenteberichten

Het infoblad wordt tweemaandelijks opgemaakt en verspreid naar alle inwoners van Zaventem.