Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) doet uitspraken over hoe we in de toekomst onze ruimte zullen inrichten. 

Het GRS wil verbanden leggen tussen ontwikkelingen in het verkeer, het wonen, de industrie, de recreatie, de landbouw en de natuur. Het is een beleidsplan dat de krijtlijnen bevat van hoe in de toekomst wordt omgesprongen met de ruimte op het grondgebied. Wie zich bekommert om de kwaliteit van onze ruimte, weet dat planning essentieel is. 

Het GRS zegt niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die wel uitspraak doen over specifieke percelen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de gemeente Zaventem is door de gemeenteraad definitief aanvaard in de zitting van 14 december 2015.

Het bestaat uit:

  • een informatief deel,
  • een richtinggevend deel,
  • bindende bepalingen
  • een kaartenbundel.

Contact & openingsuren

Omgeving

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 725 03 80
omgeving@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten
  • Het secretariaat van de dienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar voor administratieve vragen
  • De dossierbehandelaars (voor stedenbouwkundige vragen) zijn bereikbaar in de voormiddag (en werken in de namiddag achter gesloten deuren).
Meer openingsuren Omgeving