Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Datum bekendmaking maandag 02 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Er wordt ten bate van de gemeente 472 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Meer info via website Vlaanderen.be