Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vormen een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en gelden in heel de gemeente Zaventem.