Gemeentelijke verordening inzake nummering van gebouwen en wooneenheden

Datum bekendmaking maandag 21 december 2020
Datum besluit maandag 14 december 2020
Datum zitting maandag 14 december 2020

Nummering van gebouwen en wooneenheden

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de nummering en de wijziging van de nummering van vergunde huizen en andere gebouwen zoals commerciële gebouwen, kantoren, bedrijven, openbare gebouwen, e.d.

De toekenning van huis- en busnummers van gebouwen en wooneenheden dient op een uniforme wijze te gebeuren.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt deze nummering vast overeenkomstig de verordening inzake nummering van gebouwen en wooneenheden zoals vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit.