Gemeenteraadscommissies

Algemeen

 • Opgericht door gemeenteraad
 • Voorbereiden van gemeenteraadszittingen
 • Advies geven aan bestuur
 • Voorstellen formuleren over beleidsvoering
 • Samengesteld uit gemeenteraadsleden.
 • Aantal commissies is bepaald door de bevoegdheidsverdeling van de schepenen.

 

 • In Zaventem zijn er 11 gemeenteraadscommissies.
 • Aantal leden van elke commissie bedraagt 15.
 • Er is een evenredige verdeling van de mandaten over de verschillende fracties binnen de gemeenteraad. Het aantal mandaten voor de fracties die in het college zetelen is hoger dan het aantal mandaten van de andere fracties.
  • Verdeling mandaten per fractie:
   • Open VLD 6 mandaten
   • CD&V 2 mandaten
   • N-VA 3 mandaten
   • UF 3 mandaten
   • Pro-Zaventem 1 mandaat
 • De effectieve leden hebben een spreek- en stemrecht binnen de commissie.
 • De verantwoordelijke schepen is aanwezig op de commissie van zijn beleidsdomein, geeft toelichting over de agendapunten maar heeft geen stemrecht.
 • Adviserende rol – advies is niet bindend

Voorstelling commissies

 • Commissie fractievoorzitters:
  • Aantal leden: 5
  • Voorzitter: Ingrid Holemans
 • Commissie Financiën:
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Jeugd/Ruimtelijke Ordening:
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Welzijn/Onderwijs/Feestlijkheden:
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Dirk Philips
  • Voorzitter: Robert De Mol
 • Commissie Sport/Middenstand/Tewerkstelling/Ontwikkelingssamenwerking/Openbaar Vervoer
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Piet Ockerman
  • Voorzitter: Bilal Abari
 • Commissie Openbare Werken/Duurzaamheid gebouwen
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Martine Robberechts
  • Voorzitter: Peter Rosel
 • Commissie Technische dienst
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Wim Driesen
  • Voorzitter: Thomas Scheerlinck
 • Commissie Sociale Integratie/Vlaams Karakter/Woonbeleid/Participatieve democratie
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Hamid Akaychouh
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Sociale Versterking/Thuiszorg/Woonvoorzieningen senioren/WZC en Informatica
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Hilde Van Craenenbroeck
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Integrale Veiligheid/Mobiliteit/Cultuur/Economie
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter: Sarah Mortier
 • Commissie Personeel/Algemeen Beleid & Coördinatie gemeente-OCMW
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter: Nathalie Miseur

Vergaderingen

 • Besluitvorming in de gemeenteraad voorbereiden.
 • Grondige bespreking van bepaalde thema’s en belangrijke dossiers
 • Vergaderingen van de commissies zijn openbaar behalve in volgende gevallen:
  • Voor punten die de persoonlijke levenssfeer raken
  • 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling vragen
 • Alle gemeenteraadsleden die geen effectief lid zijn van een commissie kunnen eveneens de vergaderingen bijwonen.
 • De vergaderingen vinden meestal plaats in de week voorafgaand aan de gemeenteraad.

Verslagen

Bekijk de agenda en verslagen