Gemeenteraadscommissies

Data

De vergaderingen vinden meestal plaats in de week voorafgaand aan de gemeenteraad.

Volgende vergaderingen:

24 mei 2022 - 19u15 - Gemeentehuis - Diegemstraat 37, 1930 Zaventem 

 • Commissie Integrale Veiligheid/Mobiliteit/Cultuur/Economie

Wat

 • In Zaventem zijn er 11 gemeenteraadscommissies (aantal commissies is bepaald door de bevoegdheidsverdeling van de schepenen).
 • Opgericht door de gemeenteraad en samengesteld uit gemeenteraadsleden. Aantal leden van elke commissie is 15.
 • De effectieve leden hebben spreek- en stemrecht binnen de commissie. Andere gemeenteraadsleden die geen effectief lid zijn van een commissie kunnen de vergaderingen bijwonen. De verantwoordelijke schepen is aanwezig op de commissie van zijn beleidsdomein, geeft toelichting over de agendapunten maar heeft geen stemrecht.
 • Taak van de commissie is:
  • besluitvorming in de gemeenteraad voorbereiden door grondige bespreking van belangrijke dossiers
  • Advies geven aan bestuur- advies is niet-bindend.
  • Voorstellen formuleren over beleidsvoering
 • Vergaderingen van de commissies zijn openbaar behalve in volgende gevallen:
  • Voor punten die de persoonlijke levenssfeer raken
  • 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling vragen

Voorstelling commissies

 • Er is een evenredige verdeling van de mandaten over de verschillende fracties binnen de gemeenteraad. Het aantal mandaten voor de fracties die in het college zetelen is hoger dan het aantal mandaten van de andere fracties.
  • Verdeling mandaten per fractie:
   • Open VLD 6 mandaten
   • CD&V 2 mandaten
   • N-VA 3 mandaten
   • UF 3 mandaten
   • Pro-Zaventem 1 mandaat
 • Commissie fractievoorzitters:
  • Aantal leden: 5
  • Voorzitter: Ingrid Holemans
 • Commissie Financiën:
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting , Participatieve democratie
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Welzijn/Onderwijs/Feestlijkheden:
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Dirk Philips
  • Voorzitter: Robert De Mol
 • Commissie Sport/Middenstand/Tewerkstelling/Ontwikkelingssamenwerking/Openbaar Vervoer/Duurzame mobiliteit
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Piet Ockerman
  • Voorzitter:
 • Commissie Gebouwenpatrimonium/Rechtsgedingen/Verzekeringen
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Martine Robberechts
  • Voorzitter: Peter Rosel
 • Commissie Openbaar domein/Milieu/Duurzaamheid
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Wim Driesen
  • Voorzitter: Thomas Scheerlinck
 • Commissie Sociale Integratie/Vlaams Karakter/Jeugd
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Alihsan Özkan
  • Voorzitter:
 • Commissie Sociale Versterking/Thuiszorg/Woonvoorzieningen senioren/WZC en Informatica
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Hilde Van Craenenbroeck
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Integrale Veiligheid/Mobiliteit/Cultuur/Economie
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter:
 • Commissie Personeel/Algemeen Beleid & Coördinatie gemeente-OCMW
  • Aantal leden: 15
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter: Nathalie Miseur