Goedgekeurde gemeentelijke RUP's

Hieronder kan je de goedgekeurde, geldende gemeentelijke RUP's raadplegen.

RUP Alumetal

Het betreft een terrein gelegen langsheen de Hector Henneaulaan, door het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bestemd als industriegebied. Een bedrijvenzone in dit deel van de gemeente met rondom woongelegenheid vraagt om een aangepaste herbestemming naar woonfunctie.

Meer info RUP Alumetal - RUP_23094_214_00002_00001

RUP Gedeeltelijke herziening BPA Sint-Stanislas

Het terrein maakt deel uit van het voormalig goedgekeurd BPA Sint-Stanislas, op maat van de uitbreiding van de school en aanhorigheden. Het plangebied is gesitueerd ter hoogte van de Hoogstraat richting centrum, grenzend aan de Nossegemstraat aan de oostzijde.

Dit RUP voorziet in aanpassing om voorbij gestreefde bestemming aan te passen zodat het plan beter aansluit bij de visie op huidige en toekomstige ruimtelijke ordening.

Meer info RUP Gedeeltelijke herziening BPA Sint-Stanislas - RUP_23094_214_00003_00001 

RUP Keiberg

Het betreft een bedrijventerrein gelegen langsheen de Hector Henneaulaan, vlakbij de ring rond Brussel, door het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bestemd voor luchthaven gerelateerde kantoren en diensten.

Dit RUP wil verder gaan dan de oorspronkelijke bestemming om leegstand tegen te gaan.

Meer info RUP Keiberg - RUP_23094_214_00001_00001

RUP's Kernen

De 5 gemeentelijke RUP's voor de verschillende woonkernen hebben tot doel om de noodzakelijke mogelijkheden en randvoorwaarden te creƫren, in functie van kernvernieuwing en kernversterking en dit binnen de hedendaagse context van het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Meer info RUP's kernen - Zaventem Noord - RUP_23094_214_00009_00001

Meer info RUP's kernen - Zaventem Zuid - RUP_23094_214_00010_00001

Meer info RUP's kernen - Sterrebeek - RUP_23094_214_00007_00001

Meer info RUP's kernen - Nossegem - RUP_23094_214_00006_00001

Meer info RUP's kernen - Sint-Stevens-Woluwe - RUP_23094_214_00008_00001

RUP Colruyt

Dit RUP is opgesteld in functie van het positief planologisch attest dat werd afgeleverd voor de Colruyt te Nossegem.

Meer info RUP Colruyt - RUP_23094_214_00005_00001

RUP Wijziging BPA nr. 6bis

De voorschriften van het bestaande BPA nr. 6bis dateren van 1980 en zijn op meerdere aspecten voorbijgestreefd zowel wat algemene voorschriften betreft als de specifieke bestemmingsvoorschriften.

Dit RUP evalueert deze voorschriften en bestemmingen en past deze aan aan de hedendaagse normen inzake stedenbouw.

Meer info RUP Wijziging BPA nr. 6bis - RUP_23094_214_00004_00001

RUP Bedrijventerrein Zaventem-Zuid

Het betreft de intentie om het verouderde bedrijventerrein te optimaliseren in functie van een hedendaagse en duurzame toekomst. Hierbij worden oplossingen gefaciliteerd voor diverse overgangsgebieden tussen wonen en werken.

Meer info RUP Bedrijventerrein Zaventem-Zuid - RUP_23094_214_00011_00001

Contact & openingsuren

Omgeving

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 725 03 80
omgeving@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:00 13:30 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 13:30 tot 16:00
  • Het secretariaat van de dienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar voor administratieve vragen
  • De dossierbehandelaars (voor stedenbouwkundige vragen) zijn bereikbaar in de voormiddag (en werken in de namiddag achter gesloten deuren).
Meer openingsuren Omgeving