Gratis PMD- en huisvuilzakken voor grote gezinnen en onthaalouders

     

            

Voorwaarden

  • Minstens 1 jaar ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
  • Er effectief wonen op het ogenblik van het ontvangen van de zakken.

Procedure

Wie
WatMeebrengen
Alle gezinnen met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uit maken van het gezin en voor hen kinderbijslag wordt genoten.

2 rollen huisvuilzakken

1 rol PMD-zakken

  • identiteitskaart
  • bewijs van laatst ontvangen kinderbijslag 
Onthaalouder erkend door Kind en Gezin met kinderen jonger dan 3 jaar

4 kleine rollen huisvuilzakken

1 rol PMD-zakken

  • identiteitskaart
  • Attest van Kind en Gezin

Hoe aanvragen?

  1. Eerst een afspraak maken is noodzakelijk. Bel hiervoor naar 02 720 88 84.
  2. Kom langs in het Sociaal Huis | Hector Henneaulaan 1 | 1930 Zaventem

Aanvragen en afhalen kan, enkel na een afspraak, tussen 1 augustus en 30 oktober 2024 in het Sociaal Huis.

Voor wie

  • Ouders met minstens 3 kinderen ten laste
  • Onthaalouders die erkend zijn door Kind en Gezin en kinderen opvangen jonger dan 3 jaar