Gratis PMD- en huisvuilzakken voor grote gezinnen en onthaalouders

     

            

Voorwaarden

  • Minstens 1 jaar ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
  • Er effectief wonen op het ogenblik van het ontvangen van de zakken.

Procedure

Wie
WatMeebrengen
Alle gezinnen met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uit maken van het gezin en voor hen kinderbijslag wordt genoten.

2 rollen huisvuilzakken

1 rol PMD-zakken

  • identiteitskaart
  • bewijs van laatst ontvangen kinderbijslag 
Onthaalouder erkend door Kind en Gezin met kinderen jonger dan 3 jaar

4 kleine rollen huisvuilzakken

1 rol PMD-zakken

  • identiteitskaart
  • Attest van Kind en Gezin

Hoe aanvragen?

  1. Eerst een afspraak maken is noodzakelijk. Bel hiervoor naar 02 716 32 09 of 02 716 32 59.
  2. Kom langs in het Sociaal Huis (H. Henneaulaan 1, 1930 Zaventem)

Aanvragen en afhalen kan, enkel na een afspraak, tot 5 november 2021 in het Sociaal Huis.

Voor wie

  • Ouders met minstens 3 kinderen ten laste
  • Onthaalouders die erkend zijn door Kind en Gezin en kinderen opvangen jonger dan 3 jaar