Gratis restafvalzakken voor personen met incontinentie, stomapatiënten en thuisdialysepatiënten

  • Personen met incontinentie, stomapatiënten en thuisdialysepatiënten die in Zaventem wonen en niet verblijven in een rust- of verzorgingsthuis hebben recht op 4 gratis kleine rollen groene huisvuilzakken per jaar. Om de privacy van deze personen te garanderen, gebeurt de aanvraag en bedeling via de huisarts. 

 

  • Personen waarvan de huisarts niet gevestigd is in Zaventem kunnen een medisch getuigschrift voorleggen dat de stoma, incontinentie of nierdialyse staaft en de gratis huisvuilzakken aanvragen bij het Sociaal Huis van de gemeente Zaventem.

 

                                               

WIEWATSTUKKEN
Personen met incontinentie4 kleine rollen groene huisvuilzakken per jaar- Aan te vragen bij de huisarts.

- Indien huisarts niet gevestigd is te Zaventem/deelgemeenten dient de patiënt een medisch attest dat de incontinentie staaft voor te leggen aan de gemeente.

Stomapatiënten4 kleine rollen groene  huisvuilzakken per jaar- Aan te vragen bij de huisarts.

- Indien huisarts niet gevestigd is te Zaventem/deelgemeenten dient de patiënt een medisch attest die de stoma staaft voor te leggen aan de gemeente.

 

Thuisdialyse patiënten4 kleine rollen groene huisvuilzakken per jaar-  Aan te vragen bij de huisarts.

- Indien huisarts niet gevestigd is te Zaventem/deelgemeenten dient de patiënt een medisch attest die de thuisdialyse staaft voor te leggen aan de gemeente