Onderhoud bermen E40 en R0: tijd voor het jaarlijkse hakhoutbeheer

Tussen november en maart onderhoudt het Agentschap Wegen en Verkeer de bermen langs de E40 en de binnen- en buitenring. Het gaat om jaarlijks hakhoutbeheer. Bij slecht weer of door onvoorziene omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Het inkorten van bomen is noodzakelijk om het veiligheidsrisico van zware takken op de weg te vermijden. Het effect op het uitzicht is tijdelijk en na enkele maanden schieten opnieuw jonge scheuten uit. Op termijn wordt de beplanting jonger en voller, met meer biodiversiteit.

Het hakhoutbeheer wordt tussen november en maart uitgevoerd, omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de bomen ds minder kwetsbaar zijn en de vogels niet broeden.

Verrijking van het ecosysteem

De werken kunnen op het eerste gezicht drastisch lijken, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen de voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Veiligheid is topprioriteit

Hakhoutbeheer verhoogt ook de verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en verzwakte bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het verkeer meer zichtbaar. De ingreep heeft echter geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting heeft slechts een beperkt effect op geluidsdemping en houdt enkel geluid tegen als het gaat om een zeer dichte beplanting van enkele tientallen meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Het Agentschap Wegen en Verkeer verontschuldigt zich voor eventuele geluidshinder. Er zal slecht beperkte hinder zijn voor het verkeer, gezien de werken worden uitgevoerd met een mobiele werf.

Meer informatie over hakhoutbeheer en de planning

Gepubliceerd op vrijdag 10 november 2023 11.55 u.