Handelskernversterking

Zaventem start een pilootproject om de lokale handelskernen te versterken. Dit is een actieplan rond de specifieke handelskernversterking voor de centra in Sterrebeek en Nossegem. Het project loopt in nauwe samenwerking met CityD-WES. Iedere deelgemeente heeft een specifieke eigenheid. Voor elke kern dient dus een aanpak op maat te worden uitgewerkt om de aantrekkingskracht en het economisch functioneren te verhogen. Om de gepaste oplossingen te vinden, worden de handelaars en hun klanten bevraagd via een enquête.

Enquête

Het doel van deze enquête is de handelaars én de klanten van de winkels Sterrebeek en Nossegem te betrekken bij de uitwerking van het project handelskernversterking. Er werd een actieconcept met een set aan communicatiemiddelen ontwikkeld worden, om het draagvlak en enthousiasme bij zowel handelaars als klanten zo groot mogelijk te maken. Concreet zal eerst een analyse gemaakt worden van de huidige situatie op basis van bestaande data, aangevuld met een diepgaande handelaars en klantenbevraging. Hiermee wordt ontbrekende informatie rond handelskernen in kaart gebracht en wordt het potentieel van de winkelkernen onderzocht. Daaruit wordt een draaiboek gemaakt op maat van de specifieke kernen met mogelijke acties, reglementeringen en communicatie-instrumenten. Het doel is, dankzij dit project, een nieuwe stimulans te geven aan onze lokale economie.

Vul de enquête in 

Versterking van alle handelskernen

De gespecialiseerde firma, met veel ervaring in het vakgebied van handelskernversterking, werd via een overheidsopdracht aangesteld om het gemeentebestuur te begeleiden. Er werd hiervoor tevens bij de provinciale overheid een subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd waarmee onze gemeente een toelage van 3.478,50 euro ontvangt. Op basis van de bevindingen uit de bevragingen met handelaars en winkelende klanten alsook uit een analyse van de klantenervaringen in beide kernen, zullen vervolgens ook concepten en acties op maat van de handelskernen van Zaventem- Centrum en Sint-Stevens-Woluwe uitgewerkt worden in volgende werkjaren. Het gemeentebestuur zet uitdrukkelijk in op de verdere uitbouw van de verschillende dorpscentra en de lokale economie aldaar. Het doel van het project is het 'herdynamiseren' van de kernen met een sterk handelsapparaat. Het gemeentebestuur werkt een ruimtelijk kader uit, investeert tegelijk in het openbaar domein en wenst tevens een dynamische en ondernemingsvriendelijke gemeente te blijven met een klantvriendelijk, bruisend en commercieel aantrekkelijk imago van de verschillende kernen.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel niet om een mailtje te sturen naar economie@zaventem.be

Wij volgen je bijdrage op.