Versterking handelskernen

Zaventem startte een pilootproject om de lokale handelskernen te versterken. Dit is een actieplan rond de specifieke handelskernversterking voor de centra in Sterrebeek en Nossegem. Het project loopt in nauwe samenwerking met CityD-WES. Iedere deelgemeente heeft een specifieke eigenheid. Voor elke kern dient dus een aanpak op maat te worden uitgewerkt om de aantrekkingskracht en het economisch functioneren te verhogen. Om de gepaste oplossingen te vinden, worden de handelaars en hun klanten bevraagd via een enquête.

Enquête

Het doel van deze enquête was de handelaars én de klanten van de winkels Sterrebeek en Nossegem te betrekken bij de uitwerking van het project handelskernversterking. Er werd een actieconcept met een set aan communicatiemiddelen ontwikkeld, om het draagvlak en enthousiasme bij zowel handelaars als klanten zo groot mogelijk te maken. Concreet werd eerst een analyse gemaakt van de huidige situatie op basis van bestaande data, aangevuld met een diepgaande handelaars en klantenbevraging. Hiermee wordt ontbrekende informatie rond handelskernen in kaart gebracht en wordt het potentieel van de winkelkernen onderzocht. Daaruit wordt een draaiboek gemaakt op maat van de specifieke kernen met mogelijke acties, reglementeringen en communicatie-instrumenten. Het doel is, dankzij dit project, een nieuwe stimulans te geven aan onze lokale economie.

Versterking van alle handelskernen

Op basis van de bevindingen uit de bevragingen met handelaars en winkelende klanten alsook uit een analyse van de klantenervaringen in beide kernen, zullen concepten en acties op maat van de handelskernen van Zaventem- Centrum en Sint-Stevens-Woluwe uitgewerkt worden in volgende werkjaren. Het gemeentebestuur zet uitdrukkelijk in op de verdere uitbouw van de verschillende dorpscentra en de lokale economie. Het doel van het project is het 'herdynamiseren' van de kernen met een sterk handelsapparaat. Het gemeentebestuur werkt een ruimtelijk kader uit, investeert tegelijk in het openbaar domein en wenst tevens een dynamische en ondernemingsvriendelijke gemeente te blijven met een klantvriendelijk, bruisend en commercieel aantrekkelijk imago van de verschillende kernen.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel niet om een mailtje te sturen naar economie@zaventem.be.